IconNyhedsarkiv for P+, tidligere JØP 

Spørgsmål og svar om begunstigelse

Har du sikret dine efterladte? Hvem skal arve dig? Og hvem er dine nærmeste pårørende? I anledning af Pensionsdagen 2019 har JØP fokus på begunstigelse.

5. december 2019, kl. 08:45

Hvis du dør, påvirkes din families økonomiske situation, ligesom din egen økonomiske situation ændrer sig, hvis du mister dine nærmeste. Det er derfor en god idé at forholde sig til, hvordan du vil sikre dine efterladte efter din død.

Det gør du ved at tage aktivt stilling til, hvem du ønsker at begunstige. Hvis der sker ændringer i dine familieforhold, er det også en god idé at overveje, om din begunstigelse skal ændres.

I JØP har du mulighed for at indsætte begunstigede til følgende:

 • Ratepension
 • Aldersforsikring
 • Kapitalpension
 • Livsforsikringen

Hvis du ikke har indsat begunstigede, tilfalder dine pensioner og din livsforsikring automatisk dine nærmeste pårørende ved din død. Læs definitionen af nærmeste pårørende her

Ekstraordinær rådgivning søndag den 27. oktober

I anledning af Pensionsdagen søndag den 27. oktober holder JØP's rådgivningscenter ekstraordinært åbent mellem 11 og 14, hvor vores pensionsrådgivere sidder klar til at rådgive dig om begunstigelse.

Du kan dog allerede nu blive klogere på begunstigelse ved at orientere dig i spørgsmålene og svarerne nedenfor. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du også altid meget velkommen til at kontakte vores pensionsrådgivere her

Herunder finder du spørgsmål og svar om begunstigelse:

Nej. Hvis du ikke aktivt har valgt at tilknytte en ratepension, kapitalpension eller aldersforsikring til din pensionsordning, har du udelukkende en livsvarig alderspension. Denne er livsbetinget, og der kan derfor ikke indsættes begunstigede på den.

 

Du kan få overblik over, hvilke pensioner der er tilknyttet din ordning på Min pension.

JØP-medlemmer, der aktivt indbetaler til pension, eller er omfattet af bidragsfri periode, har automatisk en livsforsikring, hvorpå der kan indsættes begunstigede.

Du kan indsætte hvem som helst, fx en samlever, dine børn, en ven eller et familiemedlem, som du ikke bor sammen med. Er der ingen ægtefælle, samlever, børn eller andre legale arvinger, særligt begunstigede eller testamentsarvinger, udbetales livsforsikringen ikke.

Sådan gør du
Din livsforsikring er oprettet hos Forenede Gruppeliv, og vil du indsætte begunstigede, skal du gøre det via deres hjemmeside. Når du er logget ind på Mit Gruppeliv med dit NemID, kan du indsætte den/de personer, du ønsker, skal modtage udbetalingen fra livsforsikringen. Login her.

Hvis du dør, inden udbetalingen af din ratepension er påbegyndt eller slut, opgøres kontoen og udbetales i udgangspunktet som en engangssum til dine nærmeste pårørende. Også din aldersforsikring og kapitalpension tilfalder dine nærmeste pårørende.

 

Siden 1. januar 2008 er nærmeste pårørende ifølge Forsikringsaftaleloven §105a defineret som følgende i den nævnte rækkefølge:

 1. Ægtefælle/registreret partner – dog ikke hvis separation eller skilsmisse foreligger ved dødsfaldet.
 2. Samlever, hvis din samlever har levet sammen med dig på fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødsfaldet, eller hvis I bor sammen på fælles bopæl, og I venter, har eller har haft børn sammen.
 3. Børn – hvis barnet ikke længere lever, træder barnets eventuelle børn i stedet etc. Ved børn menes egne biologiske børn samt adoptivbørn.
 4. Arvinger efter testamente.
 5. Arvinger ifølge arvelovens regler: dine forældre, dine søskende, dine søskendebørn, dine bedsteforældre, onkler og tanter.
 6. Hvis der ingen begunstiget eller legale eller testamentariske arvinger er, tilfalder det opsparede beløb pensionskassen forud for staten.

 

Hvis du ikke ønsker, at din ratepension, aldersforsikring og kapitalpension automatisk skal tilfalde dine nærmeste pårørende, skal du indsætte begunstigede, som kan være følgende:

 • Din ægtefælle/registrerede partner
 • Din samlever (en person, som du har fælles bopæl med på indsættelsen, men I behøver ikke leve i et ægteskabslignende forhold)
 • Din fraskilte ægtefælle/registrerede partner
 • Dine børn og deres efterkommere
 • Ægtefælle/registreret partners egne børn (også efter skilsmisse/separation)
 • Samlevers egne børn og deres efterkommere

 

Hvis du ønsker at begunstige andre personer end de ovenstående eller eksempelvis velgørende foreninger, skal du oprette et testamente. Derefter skal du ændre begunstigelsen til ”Ingen”, og udbetalingen vil hermed gå i boet og blive fordelt, jf. dit testamente. Bemærk, at udbetaling til boet ikke er kreditorbeskyttet.

 

Sådan gør du

Vil du indsætte begunstigede, skal du udfylde en begunstigelseserklæring og sende den til os. På begunstigelseserklæringen kan du også læse mere om reglerne for begunstigelse.

 

Du kan finde begunstigelseserklæringen her

 

Når du har udfyldt begunstigelseserklæringen, kan du sende den til JØP elektronisk via vores sikre kontaktformular her

Hvis der sker ændringer i dine familieforhold, er det en god idé at overveje, om din begunstigelse skal ændres.

 

Ønsker du at ændre begunstigelsen, skal du indsende en ny begunstigelseserklæring til DIP. Når begunstigelseserklæringen er registreret hos os, sender vi en bekræftelse til dig. Herefter bortfalder din gamle begunstigelseserklæring automatisk.

 

Du kan finde begunstigelseserklæringen her

 

Når du har udfyldt begunstigelseserklæringen, kan du sende den til DIP elektronisk via vores sikre kontaktformular her

Denne nyhed blev bragt på joep.dk den 15. oktober 2019