IconNyhedsarkiv for P+, tidligere JØP 

Pension skal være gennemsigtig

Det skal være nemmere for medlemmerne at gennemskue deres pension og sammenligne deres ordninger i forskellige pensionsselskaber.

18. februar 2020, kl. 10:01

Derfor implementerer JØP fire brancheinitiativer, som bl.a. gør det muligt for medlemmerne at se pensionskassens investeringsportefølje, aktieliste, og hvilken risikomærkning deres pensionsordning har.

De fire initiativer bliver implementeret løbende over de næste to år, men allerede nu kan JØP’s medlemmer mærke, at pensionerne beregnes ud fra nye samfundsforudsætninger.

1. Nye samfundsforudsætninger – del af initiativ om at lave pensionsprognoser med mere information om udbetalingsforløb og illustration af usikkerhed
De nye samfundsforudsætninger danner grundlag for de prognoser, som JØP beregner medlemmernes forventede fremtidige afkast ud fra. Samfundsforudsætningerne gælder for hele branchen og er udarbejdet af et uafhængigt udvalg nedsat af brancheforeningen Forsikring & Pension og FinansDanmark. Professor Jesper Rangvid fra CBS har siddet i spidsen for udvalget.

På sigt vil medlemmernes pensionsprognoser indeholde information om både den forventede pensionsudbetaling og usikkerheden på den forventede udbetaling. Det gøres ved ud over den forventede udbetaling også at vise en højere og en lavere udbetaling. Den pension, som medlemmet ender med faktisk at få, vil med stor sandsynlighed (90 %) ligge mellem den høje og den lave udbetaling. Denne del af initiativet vil blive implementeret den 1. januar 2020.

2. Klarhed over hvad pensionsopsparingen er investeret i
JØP skal offentliggøre, hvad medlemmets pensionsopsparing er investeret i – opdelt på de samme aktivklasser, som prognoserne og risikomærkningen er baseret på.

3. Risikomærkning af pensionsprodukterne
Der indføres ensartet risikomærkning af den kortsigtede risiko og af risikoen på pensionsudbetalingen. Der fastsættes i den forbindelse krav til, hvor meget kortsigtet risiko der må være i pensionsordninger, som betegnes hhv. ”høj”, ”mellem” og ”lav” risiko eller lignende.

4. Retningslinjer for prudent person-princippet
Prudent person-princippet er et princip, der gør det lovpligtigt for pensionskassen at forvalte medlemmernes midler på ansvarlig vis. Det betyder i praksis, at pensionskassen kun må foretage investeringer, hvor de tilhørende risici kan identificeres, måles, overvåges, forvaltes, kontrolleres og rapporteres ansvarligt. Pensionskassen investerer kun under prudent person-princippet, og arbejder løbende for at forbedre sin behandling af investeringsrisici, fx ved hjælp af grundige stress-scenarier for investeringerne og ved hjælp af pensionskassens risikobaserede investeringsproces. Forsikring & Pension har opstillet syv best practice-retningslinjer for, hvordan selskaberne lever op til prudent person-reglerne.

LÆS OGSÅ

Denne nyhed blev bragt på joep.dk den 28. december 2018