IconNyhedsarkiv for P+, tidligere JØP 

JØP stemmer ja til fusion

På JØP’s generalforsamling den 24. april stemte et stort flertal for en fusion med Ingeniørernes Pensionskasse, DIP.

19. februar 2020, kl. 11:46

Det blev en historisk generalforsamling i JØP. Over 450 mennesker var dukket op på Hotel Scandic Copenhagen for at stemme om en fusion med Ingeniørernes Pensionskasse, DIP. Afstemningen var afgørende for JØP’s fremtid og medlemmerne havde i den grad taget stilling.  Med over 98 pct. af de afgivne stemmer placeret ved ”JA”, sendte medlemmerne et klart og utvetydigt signal. JØP stemmer for en fusion.

Arbejdet med en fusion har været en lang rejse, hvor de to pensionskasser har nærmet sig hinanden mere og mere over årene. Begge bestyrelser har anbefalet en fusion, og op mod generalforsamlingen har medlemmerne modtaget information om fusionen. Formændene for de to pensionskasser har desuden den seneste måned draget rundt til medlemsmøder i de fire største byer i Danmark og forklaret baggrunden og behovet for en fusion og svaret på spørgsmål fra medlemmerne.

Før en fusion kan blive virkelighed, skal DIP’s medlemmer først stemme for en fusion. Den afstemning sker på DIP’s generalforsamling mandag d. 29. april. Dernæst skal Finanstilsynet godkende fusionen.

På JØP’s generalforsamling blev Anders Eldrup genvalgt som formand for JØP’s bestyrelse og som den person, der vil blive formand i en eventuel overgangsbestyrelse for en fusioneret pensionskasse.

Derudover blev der vedtaget fire medlemsforslag. De fire forslag handlede alle om ansvarlige investeringer i forhold til blandt andet klima, skat og menneskerettigheder og derudover en øget transparens om JØP’s investeringer. Bestyrelsen havde på forhånd tilsluttet sig alle fire forslag med få mindre justeringer.

Denne nyhed blev bragt på joep.dk den 25. april 2019