IconNyhedsarkiv for P+, tidligere JØP 

JØP placerer sig blandt branchens bedste i 2018

2018 var et begivenhedsrigt og udfordrende år for den danske pensionsbranche. Takket være en diversificeret investeringsportefølje endte JØP året med et investeringsafkast på -1,6 pct., hvilket placerer pensionskassen blandt branchens bedste.

19. februar 2020, kl. 07:16

”I 2018 fik vi testet spredningen af vores investeringer og vores risikoprofil. Vi har sammensat vores investeringsportefølje af en række forskellige aktiver for at skabe den størst mulige robusthed, og i 2018 har særligt vores ejendomsinvesteringer sikret os gode afkast,” siger Anders Eldrup, formand for JØP.

JØP’s ejendomsportefølje leverede i 2018 et meget tilfredsstillende afkast på 14,6 pct. Resultatet skyldes blandt andet positive markedsforhold og en dedikeret indsats for at udvikle og optimere på driften af den eksisterende ejendomsportefølje, og pensionskassen forventer at øge ejendomsinvesteringerne i fremtiden.

“I JØP er vores fornemste opgave at sikre medlemmerne gode, stabile afkast på deres pensioner. Ejendomsmarkedet har været meget stabilt i en periode, hvor de globale aktiemarkeder er blevet udfordret, og vi forventer derfor at øge vores ejendomsportefølje i de kommende år,” siger Anders Eldrup.

Topkarakterer til investeringspolitik for ansvarlige investeringer
Som led i det løbende arbejde med ansvarlige investeringer implementerede JØP i 2018 en ny ansvarlig investeringspolitik. Politikken fik topkarakterer af organisationen Principles for Responsible Investments (PRI), og for JØP har det været afgørende, at politikken og definitionen af ansvarlighed står på et solidt og objektivt grundlag.

En fusion vil ruste medlemmerne til fremtiden
JØP er en pensionskasse i positiv udvikling. Medlemstallet stiger, og formuen er de sidste fem år steget fra 61 mia. kr. i 2013 til 81 mia. kr. i 2018. Ambitionen er fortsat at skabe den bedste pensionskasse for akademikere i fremtiden, og derfor har JØP igennem længere tid forhandlet med Ingeniørernes Pensionskasse, DIP, om en mulig fusion.

De to pensionskasser har allerede fælles investeringsafdeling og administration. Med en fusion ønsker pensionskasserne at fastholde gevinsterne fra det eksisterende samarbejde og gøre det solide fundament under medlemmernes pensioner endnu stærkere.

En fusion vil placere den samlede pensionskasse blandt Danmarks 10 største pensionsselskaber. Det vil sikre, at pensionskassen får adgang til mere attraktive investeringsmuligheder og derigennem mulighed for at skabe højere afkast til medlemmerne. Samtidig vil medlemmernes omkostninger til administration falde på sigt – ganske simpelt fordi tingene kan gøres mere effektivt, når de ikke skal gøres i begge pensionskasser.

Medlemmerne skal stemme om konsolideringen af samarbejdet med DIP på JØP’s generalforsamling den 24. april.

Læs hele årsrapporten for 2018 her.

Denne nyhed blev bragt på joep.dk den 20. marts 2019