IconNyhedsarkiv for P+, tidligere JØP 

JØP går frem i ny undersøgelse fra WWF Verdensnaturfonden

De seneste år har JØP arbejdet målrettet på at udvikle en ny politik for ansvarlige investeringer, og øger nu for fjerde gang i træk pointhøsten i WWF Verdensnaturfondens tilbagevendende analyse af klimaindsatsen hos danske pensionsselskaber.

5. december 2019, kl. 09:12

Der skyller en bølge over pensionsbranchen i disse år. Flere og flere selskaber begynder at arbejde målrettet med ansvarlige investeringer, og det gælder ikke mindst hos JØP. I 2018 fik JØP en ny politik for ansvarlige investeringer, og det er de begyndende resultater af den nye strategi, man kan aflæse i de seneste års fremgang i WWF’s analyse.

”Vi er glade for at gå frem igen i år. Området for ansvarlige investeringer er fuldt af gråzoner, og derfor har vi brugt meget tid på at udvikle et stærkt metodisk fundament, så vores beslutninger træffes på et velovervejet grundlag,” siger Kirstine Lund Christiansen, chef for ansvarlige investeringer i JØP.

Arbejder systematisk på tværs af aktivklasser
JØP føler et stort ansvar som forvaltere af medlemmernes pensioner, og den systematiske tilgang til ansvarlige investeringer skal sikre, at vi kan skabe de bedst mulige langsigtede afkast, og samtidig være en ansvarlig investor.

”Vi er blandt dem, der arbejder systematisk med ansvarlige investeringer på tværs af aktivklasser. Når vi træffer en beslutning, så gælder den på tværs af investeringer – både de traditionelle som aktier og erhvervskreditobligationer – men også investeringer som aktier i private selskaber, lån, og infrastruktur,” siger Kirstine Lund Christiansen.

Som konsekvens af, at JØP i sommer besluttede at ekskludere oliesandsselskaber og dermed frasælge aktier og obligationer, arbejder JØP nu også systematisk med at sikre, at der ikke investeres i private oliesandsselskaber eller udlånes penge til oliesandsselskaber i andre dele af porteføljen. Det sikrer vi ved at skrive det ind i nye aftaler med eksterne kapitalforvaltere på tværs af porteføljen.

Dette fokus på klima og Parisaftalen på tværs af aktivklasser er dog desværre ikke noget som JØP får point for i WWF’s rapport, hvor fokus primært er på aktier.

”WWF har en vigtig position i debatten, og de skal roses for at sætte ansvarlige investeringer på dagsordenen. Det er vigtigt for at få hele branchen til at rykke sig. Vi er dog ærgerlige over at vores placering i WWF’s undersøgelse ikke afspejler det fokus, vi har på klimarisici i pensionskassen. Vi må nok konstatere, at vi og WWF på nogle områder har en forskellig indgangsvinkel til emnet,” siger Kirstine Lund Christiansen.

Scenarieanalyser, aktivt ejerskab og eksklusioner
Hun peger blandt andet på, at JØP i år, som den første i Danmark, offentliggjorde resultaterne af en scenarieanalyse med udgangspunkt i det scenarieanalyseværktøj, som WWF anbefaler. Hvilket allerede har ledt til eksklusion af flere selskaber. Men dette har ikke givet point i WWF analysen, da målet her er en forpligtigelse om at lave en ny scenarieanalyse årligt eller halvårligt, selvom det anerkendes, at scenariemodeller har udfordringer.

”Vi er enige med WWF i, at scenarieanalyser er et af de redskaber man kan bruge til at overvåge sine risici, men vi mener ikke, at vi anvender vores ressourcer bedst ved at gentage dem halv- eller helårligt,” siger Kirstine Lund Christiansen.

I stedet prioriterer JØP aktivt ejerskab samt at ekskludere de klimabelastende porteføljeselskaber, som ikke arbejder tilfredsstillende med at forebygge og håndtere deres negative påvirkning på klima.

”Vi bliver aldrig færdige med at evaluere porteføljen. Men vi er på rette vej. Og vi har valgt en vej, som vi kan stå inde for over for vores medlemmer. Derfor er jeg også overbevist om, at vi fortsætter den positive udvikling de kommende år,” slutter Kirstine Lund Christiansen.

Denne nyhed blev bragt på joep.dk den 11. oktober 2019