IconNyhedsarkiv for P+, tidligere JØP 

Hvad betyder de nye pensionsprognoser for dig?

Som det fremgik af JØP Nyt i marts 2017, så lever JØP's medlemmer længere. Derfor ændrer JØP pr. 1. august 2017 en række forudsætninger for beregning af pensionerne.

29. januar 2020, kl. 12:50

Den samlede effekt afhænger af din nuværende alder, og om du indbetaler til pension eller er pensionist. Medlemmer under 40-45 år vil generelt få en bedre pensionsprognose, mens medlemmer over 40-45 år (der ikke er på pension) vil få et mindre fald. Efter ændringerne vil man til gengæld få et mere jævnt udbetalingsforløb i pensionslivet.

Er du pensionist, vil du som udgangspunkt ikke få ændret din udbetalte pension. Du skal dog være opmærksom på, at din pension forventes at falde over tid på grund af de forlængede levetider, første gang den 1. januar 2018.

For invalidepensionister født efter 1962, og pensionister som modtager grundlagspension gælder, at disse medlemmer har modtaget brev om ændring i deres pension (for ændringer over 50 kr. pr. mdr.), som træder i kraft med pensionen for august 2017.

Vi vil dels indregne forventede fremtidige levetidsstigninger (hvilket sænker forventningerne til udbetalingerne), dels begynde at indregne inflationsregulering af bidragsindbetalingerne (hvilket øger forventningerne til udbetalingerne for ikke-pensionister).

Hvad kan du gøre for at opretholde din hidtidige pensionsdækning?

Større indbetaling til din person

Den mest virkningsfulde måde at opretholde din pensionsdækning er ved enten at indbetale mere til din pension, eller ved at du bliver længere på arbejdsmarkedet. Faktisk stiger pensionen med ca. 7 pct. for hvert år, man udsætter pensionsalderen. På Min pension kan du selv beregne, hvor meget din pension stiger, hvis du øger indbetalingen og se effekten, hvis du udsætter pensioneringstidspunktet.

Justering af pensionsdækninger

Herudover kan du justere på dine pensionsdækninger. Om dette er hensigtsmæssigt afhænger naturligvis af, om din nuværende pensionsordning dækker dine aktuelle forsikringsbehov. Men en justering af dine pensionsdækninger vil som udgangspunkt kun medføre mindre forbedringer af din alderspensionsprognose. En justering kunne være at reducere eller fravælge invalide-, ægtefælle- og børnepensionen. Valgmulighederne afhænger af, hvilken afdeling du er omfattet af, og om du er offentlig eller privat ansat. Størst valgmulighed har du, hvis du er omfattet af afdeling 2 og er privat ansat.

Optimering af alderspension

Du har også mulighed for at optimere din alderspension, hvis du reducerer bidraget til din generelle pensionsordning og indbetaler differencen på den ordning, vi kalder ”supplerende alderspension”. Denne mulighed gælder for medlemmer omfattet af både afdeling 1 og 2 bortset fra offentlige ansatte. Supplerende alderspension kommer ikke til udbetaling til efterladte ved død. 

Ratepension

Endelig har du mulighed for at indbetale en del af dine pensionsindbetalinger på en ratepension. Dette vil umiddelbart reducere din livsvarige alderspension, men sammen med ratepensionen kan det være optimalt for dig. I modsætning til den livsvarige alderspension udbetales ratepension over en aftalt periode på mellem 10 og 25 år. Ratepensionen kan konverteres til livsvarig alderspension ved overgang til pension. I modsætning til den supplerende alderspension, udbetaltes ikke-udbetalte beløb fra ratepension til boet ved død.

Kontakt os, hvis du er i tvivl

Du kan på Min pension se din nuværende dækning samt effekten på din livsvarige alderspension ved at ændre i bidragsstørrelsen i den forventede pensionsalder og i dine pensionsprodukter. Men du er også velkommen til at kontakte medlemsservice via besked eller på telefon 38 18 87 00.

Denne nyhed blev bragt på joep.dk den 25. juni 2017