IconNyhedsarkiv for P+, tidligere JØP 

Fradrag for ekstra indbetalinger i 2019?

Har du husket at indbetale ekstra til din pensionsordning, så du kan få fradrag? Ellers kan du stadig nå det. Tidsfristen for indbetaling er den 23. december

12. februar 2020, kl. 10:32

Vil du betale indskud på din pensionsordning, kan du enten lave indbetalingen privat eller gennem din arbejdsgiver.

Du bestemmer selv, hvor meget du vil indbetale, men vi skal have modtaget din indbetaling inden jul. Sidste frist for indbetaling er derfor den 23. december 2019 kl. 16.00

Vær opmærksom på, at din samlede indbetaling til ratepension og aldersforsikring ikke overskrider beløbsgrænserne, som gælder for alle dine ratepensioner og aldersforsikringer.

Sådan gør du:

Hvis du ønsker at foretage en ekstra indbetaling kan du logge på Min pension og bestille et indbetalingskort. Du kan bestille ét indbetalingskort pr. dag.

Du har også mulighed for at indbetale via Danske Bank, konto 3100-0001056077. På indbetalingen skal du oplyse navn og cpr-nummer samt angive, om indbetalingen er til din alderspension, ratepension eller aldersforsikring.

Vi skal have modtaget din indbetaling inden udgangen af 2019. Sidste frist for indbetaling er derfor den 23. december 2019 kl. 16.00

SATSER FRADRAG 2019 – privat indbetaling

Herunder fremgår det, hvor meget du kan få fradrag for:

Alderspension (livsvarig pension)
51.500 kr.

Ratepension
55.900 kr.

Aldersforsikring (ikke fradragsberettiget)
5.200 kr.

Aldersforsikring
Har du mere end 5 år til folkepensionsalderen, kan du i 2019 indbetale op til 5.200 kr. Har du 5 år eller mindre til folkepensionsalderen, kan du som udgangspunkt i 2019 indbetale op til 48.000 kr. Det gælder dog ikke, hvis du fra den 1. april 2018 har igangsat udbetaling af en månedlig pension fra en pensionsordning. Læs mere her

Hvornår fremgår dine indskud på Min Pension?
Indskud modtaget inden onsdag den 18. december 2019 vil kunne ses på Min pension under indbetalingsfanen.

Hvis du har spørgsmål til privat indbetaling, er du altid velkommen til at kontakte JØP Medlemsservice.

Kontakt din arbejdsgiver i god tid inden decembers lønkørsel.

Beløbet bliver indbetalt til din alderspension – den livsvarige pension. Hvis du vil have den indbetalt på din ratepension, skal du kontakte JØP Medlemsservice om dette.

SATSER FRADRAG 2019 – indbetaling via arbejdsgiver

Herunder fremgår det, hvor meget du kan få fradrag for:

Alderspension (livsvarig pension)
Fuldt fradragsberettiget inden for lønnen

Ratepension
60.760,87 kr. (55.900 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag)

Kommer indbetalingen fra arbejdsgiveren i slutningen af december, kan du først se indskuddet på Min pension medio januar 2020.

Hvis du har spørgsmål til arbejdsgiverindbetaling, er du altid velkommen til at kontakte JØP Medlemsservice.

Denne nyhed blev bragt på joep.dk den 21. oktober 2017