IconNyhedsarkiv for P+, tidligere JØP 

Flotte aktieafkast i 1. halvår af 2017

Pensionskassens halvårsrapport er offentliggjort den 30. august 2017.

30. januar 2020, kl. 07:41

Afkastet på 3.118 mio. kr. og et investeringsafkast på 5,0 pct. for hovedparten af medlemmerne er et fantastisk godt resultat i en periode, hvor renteniveauet fortsat er historisk lavt i Europa, og beholdningen af obligationer ikke bidrager til afkastet.

Pensionskassens aktieinvesteringer gav samlet set 8,6 pct. i afkast i første halvår og har bidraget med langt den største andel af det samlede afkast.

”Vi har set en fremgang i den globale økonomi ansporet af centralbankerne i USA, Europa og Kina, og derudover har især Europa vist lovende takter i første halvår. Det er ikke vores forventning, at 2. halvår kan leve helt op til de flotte afkast i årets første halvdel”, udtaler Søren Kolbye Sørensen, adm. direktør i DIP.

Både medlemstal og pensionsindbetalinger er fortsat i solid vækst hos JØP, der har nogle af branchens laveste omkostninger og højeste depotrenter. Medlemstallet er oppe på knap 60.000, og medlemmernes indbetalinger steg til 1.636 mio. kr. – en fremgang på 7,7 pct. i forhold til samme periode året før.

JØP er 100 pct. medlemsejet. Sammen med DIP (Ingeniørernes Pensionskasse) har JØP etableret administrationsfællesskabet P+, der samlet forvalter mere end 115 mia. kr. for de 85.000 medlemmer.

Halvårsrapporten 2017 i dens fulde længde.

Denne nyhed blev bragt på joep.dk den 31. august 2017