IconNyhedsarkiv for P+, tidligere JØP 

De finansielle markeder præget af nervøsitet i 1. halvår 2018

Pensionskassens halvårsrapport er offentliggjort den 4. september 2018.

18. februar 2020, kl. 08:38

Investeringsafkastet på 0,6 pct., for hovedparten af medlemmerne, kom fortrinsvis fra et solidt afkast på reale aktiver, hvor især ejendomme gjorde det godt med et afkastbidrag på 0,5 pct. De finansielle markeder oplevede i 1. kvartal 2018 nervøsitet og store markedsudsving, og den opadgående kurve fra 2017 synes endegyldigt at være ovre.

Markedet har ikke kunnet fastholde den positive fremgang fra 2017, og vi har set flere nedadgående udsving, hvilket forventes at fortsætte ind i 2. halvår 2018. Virksomhederne har brugt tiden med lave renter til at polstre sig, og det vurderes ikke, at der er fare for en global recession.

Både medlemstal og pensionsindbetalinger er fortsat opadgående hos JØP, der har nogle af branchens laveste omkostninger og højeste depotrenter. Medlemstallet er oppe på 65.800, og medlemmernes indbetalinger steg til 1.759 mio. kr. – en fremgang på 7,5 pct. i forhold til samme periode året før.

JØP har siden 2015 været i administrationsfællesskab med DIP (Ingeniørernes Pensionskasse), og det er bestyrelsens vurdering, at en fusion er næste naturlige skridt. Derfor forventes det, at pensionskassen på generalforsamlingen i 2019 vil bede medlemmerne tage stilling til en egentlig fusion af de to pensionskasser.

Denne nyhed blev bragt på joep.dk den 4. september 2018

Halvaarsrapport 2018