IconNyhedsarkiv for P+, tidligere JØP 

Årsrapport 2017

2017 var et godt år for JØP. Med et afkast på 9,1 pct. kan medlemmerne glæde sig over et af branchens bedste afkast.

14. februar 2020, kl. 08:48

Pensionskasse i vækst

Med en formue på 79 mia. kr. er JØP i dag den niende største institutionelle investor på det danske pensionsmarked, når man medregner de 41 mia. kr. fra investeringsfællesskabet med DIP. Opsparingen pr. medlem hører til markedets højeste, og medlemstilgangen sikrer, at JØP vedblivende er en ung pensionskasse.I 2017 rundede JØP 60.000 medlemmer på baggrund af en årelang, stabil vækst på 3-5 pct. Ved udgangen af 2017 havde pensionskassen 64.414 medlemmer.

I slutningen af året vedtog bestyrelsen en risikobaseret investeringsstrategi, som bliver rullet ud i 2018. Med strategien fastholder JØP det grundlæggende miks mellem aktier, obligationer og øvrige aktiver, men fokuserer nu mere systematisk på den samlede formues risiko.

På årets generalforsamling fremsætter bestyrelsen forslag om sammenlægning af Afdeling 2 og Afdeling 1 (omtegnet). Sidstnævnte har ikke samme produktfleksibilitet som Afdeling 2, og en sammenlægning vil give de omtegnede medlemmer i Afdeling 1 samme vilkår som i Afdeling 2.

Administrationsfællesskab indfrier forventninger

Det er fem år siden, JØP og DIP flyttede sammen i fælles lokaler på Frederiksberg. Det der startede med samarbejde om investeringer blev i 2015 til det fælles administrationsfællesskab P+.

Samarbejdet har skabet konkrete resultater i form af flere og mere fleksible produkter samt generelt faldende omkostninger. De gode resultater bekræfter JØP’s bestyrelse i, at næste naturlige skridt er at bede medlemmerne tage stilling til en egentlig fusion mellem JØP og DIP

Årets resultat

Årets resultat var et overskud på 105 mio. kr. Indtægter udgjorde 9.753 mio. kr., heraf udgjorde indbetalinger fra medlemmer 3.358 mio. kr. og afkast af investeringerne 6.395 mio. kr. De samlede udgifter var på 8.999 mio. kr. Heraf udgjorde udbetalingerne til pension 1.968 mio. kr.

Årets omkostninger

Administrationsomkostninger pr. medlem (N5) var på 601 kr. mod 582 kr. i 2015. Dette skyldes dels øgede regulatoriske krav i sektoren, dels investeringer i IT-systemer, som på sigt vil komme medlemmerne til gode.

Denne nyhed blev bragt på joep.dk den 19. marts 2018

Aarsrapport 2017