IconNyhedsarkiv for P+, tidligere JØP 

Årsrapport 2016

I 2016 opnåede JØP et yderst tilfredsstillende tilfredsstillende afkast for året på hele 6,6 pct. før skat.

28. januar 2020, kl. 13:25

Året har været præget af

Små to år efter sammenlægningen kan det konstateres, at P+ har været en succes.

På sidste års generalforsamling blev planerne for en egentlig fusion af JØP og DIP præsenteret, og på et fælles bestyrelsesseminar i efteråret besluttede JØP og DIP’s bestyrelser at udfærdige en konkret køreplan, der sigter på en fusion i løbet af de næste to til tre år.

På generalforsamlingen i 2016 blev det besluttet at gennemføre en væsentlig udvidelse af JØP’s produktpalette med større fleksibilitet og en række nye valgmuligheder. De fleste ændringer er implementeret ved indgangen til 2017.

I 2015 gennemførte konsulenthuset Advice en måling blandt 5.000 tilfældigt udvalgte medlemmer af JØP. Målingen viste markant fremgang i medlemmernes overordnede tilfredshed i forhold til året før med en fremgang fra 56 til 73 pct.

Årets resultat

Indtægter udgjorde 7.442 mio. kr. (5.339 mio. kr. i 2015), heraf udgjorde indbetalinger fra medlemmer 3.117 mio. kr. og afkast af investeringerne 4.325 mio. kr. De samlede udgifter var på 7.388 mio. kr. (5.359 mio. kr. i 2015). Heraf udgjorde udbetalingerne til pension 1.769 mio. kr. (1.674 mio. kr. i 2015).

Årets omkostninger

Administrationsomkostninger pr. medlem (N5) faldt til 582 kr. mod 675 kr. i 2015. Faldet i administrationsomkostninger kan forklares med fortsatte effektiviseringer i administrationen samt stigende antal medlemmer. JØP har fortsat lave samlede omkostninger målt ved ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent), når der sammenlignes med resten af branchen.

JØP havde ved årets udgang 59.337 medlemmer mod 58.251 i 2015 og en balance på 72.272 mio. kr. mod 67.516 mio. kr. i 2015.

Læs årsrapporten her

Denne nyhed blev bragt på joep.dk den 16. marts 2017