IconNyhedsarkiv for P+, tidligere DIP 

Skatteaftalen ikke tiltænkt DIP'erne

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en skatteaftale, som har indflydelse på pensionsområdet. Aftalen er anden del af en pensionsreform, som parterne indgik i december 2017.

15. januar 2020, kl. 12:44

Skatteaftalen er en kompliceret størrelse, men helt overordnet kan DIP’s medlemmer forholde sig afventende.

De fire elementer i aftalen er:

  • Nyt pensionsfradrag

  • Nyt jobfradrag

  • Beskæftigelsesfradrag

  • Ændring i bundskatten.

Pensionsfradrag på 70.000 kr. 

For DIP's medlemmer er det særligt det nye pensionsfradrag, der er interessant, i og med den del af aftalen ikke er indkomstafhængig. Alle får et skattefradrag på maks. 70.000 kr. (inkl. ATP).

Til gengæld har det betydning, hvor lang tid man har til pensionering, eftersom fradragssatsen er hhv. 12 % eller 32 %, afhængig af om man har mere eller mindre end 15 år til folkepensionsalderen. 

Mere end 15 år til pensionsalder Mindre end 15 år til pensionsalder
Værdi af fradrag ca. 2.200 kr. om året Værdi af fradrag ca. 5.800 kr. om året

Fuldt implementeret i 2025 

Aftalen er endnu ikke endeligt vedtaget. Når det sker, skal de fire elementer implementeres løbende, og forventningen er, at pensionsreformen er fuldt implementeret i 2025. 

Vi imødeser den fulde implementering og vil løbende informere medlemmerne, hvis reformen medfører ændringer for medlemmernes pensioner.

 Finansministeriets hjemmeside kan du læse mere om skatteaftalen og komme tættere på tallene.

Denne nyhed blev bragt på dip.dk den 28. februar 2018