IconNyhedsarkiv for P+, tidligere DIP 

Ny politik stiller krav til DIP som ansvarlig investor

Solceller i Chile, menneskerettigheder i amerikanske Walmart-butikker og klyngebomber i konfliktzoner. Umiddelbart har de tre ting meget lidt med hinanden at gøre, men for din pension hænger de alligevel sammen. De er alle påvirket af DIP’s nye politik for ansvarlige investeringer.

16. januar 2020, kl. 10:29

Hvordan bliver man en ansvarlig investor? Det spørgsmål lå øverst i bunken af økonomiske, etiske og politiske dilemmaer, som lå foran Kirstine Lund Christiansen, da hun for 1½ år siden blev ny chef for ansvarlige investeringer i DIP. Som chef for ESG (Environment, Social & Governance) har hun haft et særligt ansvar for at udvikle DIP’s nye politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer, der trådte i kraft i år. Når hun selv skal sætte ord på tilblivelsen af den nye politik, peger hun på den rejse, DIP har været på, også før hun kom til, og de ønsker, medlemmerne har til deres pensionsopsparing.

”DIP har længe arbejdet med ansvarlige investeringer, men det er samtidig en dagsorden, der har rykket sig markant de sidste år. I dag er det blevet et spørgsmål, som virkelig interesserer mange medlemmer. Det har derfor været et mål for os at rykke ansvarlige investeringer fra en position i pensionsperiferien til at integrere det som en konkret del af vores samlede investeringsstrategi”. 

Hvad vil det sige at være en ansvarlig investor? 

At skaffe et godt afkast for medlemmerne har altid været den vigtigste prioritet for DIP. Det nye er, at pensionskassen nu samtidig - systematisk på tværs af aktivklasser - vurderer sin rolle som ansvarlig investor. Men hvad vil det egentlig sige at være en ansvarlig investor? For DIP har det været afgørende, at politikken står på et solidt og objektivt fundament.

”Det store spørgsmål er altid, hvor og hvordan man sætter en grænse i spørgsmål, der ikke altid er helt sort-hvide. For os har det derfor været afgørende, at vi etablerede et så stærkt og objektivt fundament som muligt. Derfor har vi valgt at bruge nationale og internationale retningslinjer, som er defineret af FN, OECD, EU og den danske regering.” 

Hun peger helt konkret på FN’s retningslinjer om Menneskerettigheder og Erhvervsliv, OECD’s retningslinjer for Multinationale Selskaber, FN’s verdensmål og Paris-aftalen. 

”Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima, miljø, skat og antikorruption er blandt de temaer, som er vigtige for medlemmerne. Med den nye politik lægger vi os på linje med de store internationale aktørers retningslinjer for ansvarlige investeringer og ansvarlig selskabsførelse.” 

Grønne energiprojekter 

Men arbejdet med ansvarlige investeringer er ikke bare flotte ord og hensigtserklæringer. Det har konkret betydning. DIP har blandt andet målrettet investeret i grønne energiprojekter. I 2018 har det blandt andet betydet en større investering i en solcellepark i Atacamaørkenen i Chile og i den nye Verdensmålsfond (Danish SDG Investment Fund), som regeringen lancerede i juni sammen med DIP,  og fem andre pensionskasser og Investeringsfonden for Udviklingslande. I efteråret sætter DIP desuden gang i et projekt med at vurdere den børsnoterede del af porteføljen i forhold til potentielle finansielle risici forbundet med klimaforandringer. 

En stor del af Kirstine Lund Christiansens arbejde består i at sikre implementering og opfølgning på den nye politik. 

Kapitalforvalterne skal også være ansvarlige 

”Én ting er, hvordan vi finder en solid måde at fastsætte barren for, hvad der er rigtigt og forkert. Et andet spørgsmål er, hvordan vi sikrer os, at kapitalforvaltere og selskaber i vores investeringsportefølje også lever op til den vedtagne politik på området. For at opnå den optimale risikospredning og det største afkast, arbejder vi med mange forskellige kapitalforvaltere.” 

Måden DIP har valgt at gøre det på er ved at lade politikken for ansvarlige investeringer direkte indgå i udvælgelsen af kapitalforvaltere og i den løbende evaluering af dem. Formålet er at få kapitalforvalterne til at integrere principperne for ansvarlige investeringer i deres daglige arbejde med at finde de mest attraktive investeringer. 

Aktivt ejerskab 

For DIP er aktivt ejerskab desuden en vigtig del af politikken. Men pensionskassen har ikke selv mulighed for at rejse verden rundt til samtlige selskaber i porteføljens generalforsamlinger eller for at holde møder med deres ledelser. Derfor er det afgørende at finde kapitalforvaltere og konsulenter, der kan varetage den opgave. 

”Hvis vi oplever uoverensstemmelser med politikken for ansvarlige investeringer, går vi så vidt muligt i aktiv dialog med selskaberne og oftest via vores kapitalforvaltere og konsulenter. Vi tror på, at dialogen med selskaberne er et vigtigt redskab i forhold til at skubbe dem i en bedre retning og gøre en forskel.” 

Eksklusion er en mulighed 

Hun fremhæver, at det er en dialog, der kan få meget konkrete konsekvenser og peger på tilføjelsen af Walmart til DIP’s eksklusionsliste i 2017, fordi de modarbejder medarbejdernes ret til at organisere sig i fagforeninger.

"Hvis dialogen ikke fører nogen vegne, opgiver vi investeringerne i selskabet, som vi så med Walmart. Vi ekskluderer ikke selskaber på grund af etiske overvejelser – vi ekskluderer selskaber, som agerer i strid med internationale retningslinjer.”

Et arbejde der aldrig slutter 

Med politikken for ansvarlige investeringer i hånden har DIP taget et stort skridt. Men arbejdet med ansvarlige investeringer er en opgave, der ifølge Kirstine Lund Christiansen aldrig slutter.

"Vi bliver aldrig færdige med at evaluere porteføljen. Vi stiller krav til alt fra robuste ledelsesstrukturer og transparens til kontrol med underleverandører og råstofudvinding. Vi evaluerer kontinuerligt på kapitalforvaltere og selskaber i porteføljen.”

Denne nyhed blev bragt på dip.dk den 19. juni 2018