IconNyhedsarkiv for P+, tidligere DIP 

Navigation i gråzonefyldt farvand

Solsten, kompas eller GPS. Når sigtbarheden er lav, og farvandet til tider ukendt, så har man alle dage haft brug for et system med en fast struktur til at navigere.

22. januar 2020, kl. 08:53

På samme måde har det været afgørende for DIP og JØP at udvikle et troværdigt kompas for ansvarlige investeringer. Men bare fordi man har udviklet en international anerkendt politik for ansvarlige investeringer, er det ikke ensbetydende med, at man er i sikker havn.

Er der en grænse for, hvad pensionskasser kan investere i? Hvordan fastsætter man grænsen, så det ikke bliver et subjektivt spørgsmål? Og hvordan undgår man, at en ny politik medfører, at medlemmerne får dårligere pensioner?

Det er den slags spørgsmål Kirstine Lund Christiansen skal kunne svare på dagligt, når både kapitalforvaltere, NGOer, journalister og medlemmer kontakter pensionskassen. Som chef for DIP og JØP’s arbejde med ansvarlige investeringer er hun vant til at forholde sig til vanskelige dilemmaer. Hun stod blandt andet bag arbejdet med DIP og JØP’s nye politik for ansvarlige investeringer, som blev indført sidste år.

”DIP og JØP har længe arbejdet med ansvarlige investeringer, men det er samtidig en dagsorden, der har rykket sig markant de sidste år. I dag er det blevet et spørgsmål, som virkelig interesserer mange medlemmer. Det har derfor været et mål for os at rykke ansvarlige investeringer fra en position i pensionsperiferien, til at integrere det som en konkret del af vores samlede investeringsstrategi.” 

En fast struktur til gavn for din pension  
Men hvordan gør man så det? Ifølge Kirstine Lund Christiansen er det vigtigste at finde et fundament, som man kan bygge nogle faste strukturere op om, så der ikke er tvivl om, hvad DIP og JØP tillader og ikke tillader. Ansvarlige investeringer er et område med et hav af gråzoner, og det kan hurtigt blive vilkårligt, hvis politikken afhænger af subjektive vurderinger, baseret på de enkeltes etiske kompas eller mediernes overskrifter.

”Det store spørgsmål er altid, hvor og hvordan man sætter en grænse i spørgsmål, der ikke altid er helt sort-hvide. For os har det derfor været afgørende, at vi etablerede et så stærkt og objektivt fundament som muligt. Derfor har vi valgt at bruge nationale og internationale retningslinjer, som er defineret af FN, OECD, EU og den danske regering.” 

Kirstine Lund Christiansen peger helt konkret på FN’s retningslinjer om Menneskerettigheder og Erhvervsliv, OECD’s retningslinjer for Multinationale Selskaber, FN’s Verdensmål og Paris-aftalen.

”Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima, miljø, skat og antikorruption er blandt de temaer, som er vigtige for medlemmerne. Med vores politik fra 2018 lægger vi os på linje med de store internationale aktørers retningslinjer for ansvarlige investeringer og ansvarlig selskabsførelse.”

DIP og JØP er blandt de få danske pensionskasser, der har prioriteret at arbejde med ansvarlige investeringer på tværs af alle aktivklasser. For langt de fleste selskaber er fokus kun på handel med børsnoterede selskaber. 

Et område fuld af dilemmaer 
Men selv med det fundament er der stadig en række områder, som er svære dilemmaer.

”Tobak er et eksempel på et sundhedsskadeligt produkt, der ikke ulovligt at sælge i Danmark. Men det er et meget omdiskuteret produkt. I dag har vi stadig investeringer i tobak. Men det er et af de områder, som vi løbende følger, og også vil  tage op i bestyrelserne i 2019.” 

Derudover peger hun på DIP og JØP’s holdning til udvinding af kul, som et eksempel på, at der stadig skal træffes konkrete beslutninger ved den enkelte investering.

”Vi har i dag et krav om, at vi ikke investerer i virksomheder, hvor mere end 50 procent af indtjeningen kommer fra udvinding af kul. Det skyldes blandt andet at klimadagsorden er vigtig også fra et investeringsperspektiv. Derfor er vi i gang med et klimatjek af  porteføljen for at vurdere, hvor eksponeret vi er her.” 

JØP og DIP har i den forbindelse blandt andet udarbejdet en scenarieanalyse af klimarelaterede finansielle risici. I disse dage er DIP og JØP ved at analysere om knap 70 af de mest CO2 intensive virksomheder i porteføljen, agerer tilfredsstillende ift. at forebygge og håndtere deres negative påvirkning på klima. Og Kirstine Lund Christiansen forventer, at det vil resultere i, at eksklusionslisten vil vokse i de næste måneder

Eksklusionsliste og aktivt ejerskab 
I DIP og JØP’s politik for ansvarlige investeringer, har pensionskasserne forpligtet sig til at arbejde med aktivt ejerskab. Det betyder at pensionskasserne, enten selv eller via kapitalforvaltere og konsulenter, tager dialogen med selskaber for at rykke dem. Kirstine Lund Christiansen fremhæver, at det er en dialog, der kan få meget konkrete konsekvenser og peger på blandt andet tilføjelsen af Walmart til DIP’s eksklusionsliste i 2017, fordi de modarbejder medarbejdernes ret til at organisere sig i fagforeninger.

”Hvis dialogen ikke fører nogen vegne, opgiver vi investeringerne i selskabet, som vi så med Walmart. Vi ekskluderer ikke selskaber på grund af etiske overvejelser – vi ekskluderer selskaber, som agerer i strid med internationale retningslinjer, hvor dialog er udsigtsløst.”

Se DIP's eksklusionsliste her 

Topscore til politik 
Den FN-støttede organisation, Principles for Responsible Investments, er verdens største netværk af organisationer og investorer med fokus på ansvarlige investeringer. Organisation gav i 2018 DIP og JØP en topscore for sin politik for ansvarlige investeringer. Men, ifølge Kirstine Lund Christiansen, er arbejdet dog på ingen måde afsluttet.

DIP får topscore for investeringspolitik - læs mere her

”Vi bliver aldrig færdige med at evaluere porteføljen. Vi stiller krav til alt fra robuste ledelsesstrukturer og transparens til kontrol med underleverandører og råstofudvinding. Vi evaluerer kontinuerligt på kapitalforvaltere og selskaber i porteføljen.” 

Denne nyhed blev bragt på dip.dk den 2. april 2019