IconNyhedsarkiv for P+, tidligere DIP 

Mere dialog – mindre drivhusgas

DIP har tilsluttet sig initiativet Climate Action 100+ og forpligter sig dermed til over en fireårig periode at arbejde for at minimere udledningen af drivhusgasser hos selskaber i porteføljen.

10. januar 2020, kl. 10:22

Større indsats i selskaberne

Climate Action 100+ initiativet skal helt overordnet sikre, at der sker en dialog med mere end 100 selskaber i verden, som udleder betydelige mængder drivhusgas.

For DIP betyder det en udvidelse af den dialog, pensionskassen allerede i dag tager med selskaber om klima, eftersom der i løbet af de fire år vil blive taget dialog om klima med flere selskaber end i dag. Dialog i regi af Climate Action 100+ vil omhandle:

  1. Begrænsning af udledning.
  2. Styrkelse af klimarapportering, så det kommer til at foregå iht. den internationalt anerkendte retningslinje Task Force on Climate related Financial Disclosures.
  3. Forbedring af virksomhedernes ledelsessystemer med henblik på at forebygge risici relateret til klima.

Fælles front

Initiativet får bred opbakning – DIP skriver under på Climate Action 100+ sammen med 225 institutionelle investorer fra hele verden. Det giver initiativet pondus, og vi forventer at kunne se fremskridt i forhold til Paris-aftalen, når de fire år er gået. 

Denne nyhed blev bragt på dip.dk den 15. december 2017