IconNyhedsarkiv for P+, tidligere DIP 

Et stort arbejde som aldrig slutter

Kunder, lovgivere, medlemmer, NGO’er og internationale organisationer vil have investorer, som f.eks. pensionskasser, til at sikre at deres investeringer ikke påvirker f.eks. miljø, klima, menneskerettigheder negativt. CSR.dk har talt med P+ om metode og udfordringer.

23. december 2019, kl. 10:01

Kirstine Lund Christiansen er ESG-ansvarlig i P+. 

Af Erhvervsmagasinet CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning, skrevet af Eva Harpøth Skjoldborg 

Siden begyndelsen af 2017 har Kirstine Lund Christiansen haft 18 måneder til at implementere OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber og FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv i P+’s investeringsportefølje. P+ har siden 2+15 været administrationsfællesskab for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) og Ingeniørernes Pensionskasse (DIP), som tilsammen har mere end 90.000 medlemmer og forvalter 112 mia. kr.  

To ting fik bestyrelserne i de to pensionskasser, som P+ arbejder for, til at udstikke denne opgave. For det første var der et ønske fra medlemmerne om, at man arbejdede systematisk med de internationale retningslinjer. For det andet var det tid til at få etableret en fast og samlet ramme for arbejdet med ansvarlige investeringer. 

”Vi synes, at OECD’s og FN’s retningslinjer leverer sådan en ramme, ift. at definere hvad vores ansvar er, og hvor langt det går. Så nu er vi gået i gang med systematisk at indarbejde dem i vores investeringsportefølje,” siger Kirstine Lund Christiansen.

Ikke bare aktier

I praksis betyder det, at Kirstine Lund Christiansen nu er i dialog med alle de kapitalforvaltere, som investerer på vegne af P+. For nok kan 112 milliarder lyde af en del og noget, der ligner en stor organisation, men realiteten er, at hovedparten af pengene investeres af andre end P+ selv og i meget andet end børsnoterede selskaber, f.eks. fonde, som ejer ikke-noterede selskaber, ejendomme og yder kredit.

Nye redskaber til vurdering af selskabers samfundsansvar

Behovet for bedre og nemt sammenlignelige data på ESG-området gør, at mange aktører udvikler anbefalinger og produkter, f.eks.:

  • Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), etableret af G20, kom i juni 2017 med deres anbefalinger til hvordan virksomheder skal rapportere på klima i deres finansielle regnskaber, så investorer kan få et troværdigt billede af hvor sårbare virksomhederne er, hvilket burde lede pengene over i grønne aktiver.
  • Analysefirmaet Morningsstars rating-system med fem globusser gør det muligt at evaluere hvor godt selskaber, som indgår i en portfølje, arbejder med bæredygtighed i forhold til deres branche, og sammenlignet med tilsvarende porteføljer.
  • Climetrics, er et andet nyt ratingsystem, der bedømmer ”klimaaftrykket fra investeringer i fonde”, som de skrev i deres pressemeddelelse i juni 2017. Bag værktøjet står CDP (tidligere Carbon Disclosure Project) og et analysefirma, og det er finansieret af EU-initiativet Climate-KIC.
  • Corporate Human Rights Benchmark, lanceret i marts 2017, evaluerer 98 af de største, børsnoterede virksomheder i verden inden for landbrug og fødevarer, beklædning og olie/minedrift på 100 forskellige indikatorer relateret til menneskerettigheder og giver dem en score mellem nul og hundrede.
  • Amerikanske TruValue Labs har udviklet et scoringsværktøj kaldet ESG Momentum™, som gør brug af kunstig intelligens, big data and at anerkendt amerikansk materiality rammeværktøj, til at producere løbende overvågning af en virksomheds ESG performance

”Vi skal sikre os, at de kapitalforvaltere, der arbejder på vegne af os, arbejder i overensstemmelse med de retningslinjer, vi implementerer. Det betyder f.eks., at de skal undersøge, om de selskaber eller andet, som de investerer vores midler i, har et robust ledelsessystem, som kan forebygge negativ påvirkning på f.eks. menneskerettigheder, ” forklarer Kirstine Lund Christiansen.

Aktierne i P+’s portefølje har de hyret et engagement-bureau til at screene og rapportere på, så P+ har fornuftigt input i det arbejde. P+’s politik for arbejdet med ansvarlige investeringer kan ses her. 

Nyt territorie

Arbejdet går i øjeblikket ud på at gøre det klart overfor deres samarbejdspartnere, hvad P+ forventer.

”Det er enkelt nok på den måde, at det vi forventer er, at de følger retningslinjerne. Men der er stadig en del usikkerhed hos de fleste parter, i forhold til hvad det så betyder konkret, og hvad det egentlig er, vi i P+ vil have dem til at gøre. Den diskussion er en læringsproces for os alle,” siger Kirstine Lund Christiansen.

En anden udfordring i arbejdet handler om data. 

”Der er nemt behov for, at man tygger sig igennem ganske omfattende mængder information, for at kunne vurdere kvaliteten af f.eks. ledelsessystemet ift. ESG-faktorer, og den evaluering er det ikke sikkert alle, der arbejder med investeringer, har kompetencer inden for. Så det ville være godt med nogle flere benchmarks eller lignende, hvor nogle andre havde analyseret data, og hvor resultatet var valideret,” siger Kirstine Lund Christiansen.

Den uendelige historie

Men hvad sker der så, når de 18 måneder P+ fik af sine bestyrelser er gået? Er de så færdige?

”Nej, så skal vi jo gøre det hele igen og finpudse og blive endnu bedre. Som de også fremhæver i FN’s retningslinjer, er det jo ikke noget, man som sådan bliver færdig med,” siger Kirstine Lund Christiansen. 

Denne nyhed blev bragt på dip.dk den 11. september 2017