IconNyhedsarkiv for P+, tidligere DIP 

DIP placerer sig blandt branchens bedste i 2018

2018 var et begivenhedsrigt og udfordrende år for den danske pensionsbranche. Takket være en diversificeret investeringsportefølje endte DIP året med et investeringsafkast på -1,7 pct., hvilket placerer pensionskassen blandt branchens bedste.

17. januar 2020, kl. 12:17

”I 2018 har vi fået testet både spredningen af vores investeringer og vores risikoprofil. For at skabe den størst mulige robusthed i vores investeringsportefølje er den sammensat af en række forskellige aktiver, og særligt vores ejendomsinvesteringer har været med til at sikre os gode afkast,” siger Peter Falkenham, formand for Ingeniørernes Pensionskasse, DIP.

DIP’s ejendomsportefølje leverede i 2018 et meget tilfredsstillende afkast på 12,8 pct. Resultatet skyldes blandt andet positive markedsforhold og en dedikeret indsats for at udvikle og optimere på driften af den eksisterende ejendomsportefølje, og pensionskassen forventer at øge ejendomsinvesteringerne i fremtiden.

"I DIP skal vi sikre medlemmerne gode, stabile afkast på deres pensioner i mange år frem. I en tid, hvor de globale aktiemarkeder er udfordret, viser ejendomsmarkedet sig anderledes stabilt, og over de næste år forventer vi at øge vores ejendomsportefølje," siger Peter Falkenham.

Topkarakterer til investeringspolitik for ansvarlige investeringer 
Som led i det løbende arbejde med ansvarlige investeringer implementerede DIP i 2018 en ny ansvarlig investeringspolitik. Politikken fik topkarakterer af organisationen Principles for Responsible Investments (PRI), og for DIP har det været afgørende, at politikken og definitionen af ansvarlighed står på et solidt og objektivt grundlag.

En fusion vil ruste medlemmerne til fremtiden 
DIP er en pensionskasse i positiv udvikling. Medlemstallet stiger, og formuen er de sidste fem år steget fra 33 mia. kr. i 2013 til 41 mia. kr. i 2018. Ambitionen er fortsat at skabe den bedste pensionskasse for akademikere i fremtiden, og derfor har DIP igennem længere tid forhandlet med Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, JØP, om en mulig fusion.

De to pensionskasser har allerede fælles investeringsafdeling og administration. Med en fusion ønsker pensionskasserne at fastholde gevinsterne fra det eksisterende samarbejde og gøre det solide fundament under medlemmernes pensioner endnu stærkere. 

En fusion vil placere den samlede pensionskasse blandt Danmarks 10 største pensionsselskaber. Det vil sikre, at pensionskassen får adgang til mere attraktive investeringsmuligheder og derigennem mulighed for at skabe højere afkast til medlemmerne. Samtidig vil medlemmernes omkostninger til administration falde på sigt - ganske simpelt fordi tingene kan gøres mere effektivt, når de ikke skal gøres i begge pensionskasser. 

Medlemmerne skal stemme om konsolideringen af samarbejdet med JØP på DIP’s generalforsamling den 29. april. 

Læs hele årsrapporten for 2018 her

Denne nyhed blev bragt på dip.dk den 18. marts 2019