IconNyhedsarkiv for P+, tidligere DIP 

Årsrapport 2017

DIP opnåede i 2017 et meget tilfredsstillende afkast på 9,4 pct. før skat, og medlemmerne kan glæde sig over et af branchens bedste afkast.

16. januar 2020, kl. 08:23

Året har været præget af

Bestyrelsen har i 2017 haft særligt fokus på, hvordan vi også fremadrettet sikrer gode afkast til medlemmerne. Den årelange lave rente satte i 2017 nye bundrekorder, og den ubrudte række af gode aktieafkast siden finanskrisen varer ikke evigt.

Det skal investeringsstrategien kunne håndtere, og vi har derfor vedtaget en risikobaseret investeringsstrategi, som implementeres i 2018.

Vi udøver aktivt ejerskab, og på vores hjemmeside kan medlemmerne følge med i, hvordan vi stemmer på selskabers generalforsamlinger, og hvilken dialog vi har med selskaber. Vi tror på dialog, men når dialogvejen ender blindt, sælger vi aktierne. Det skete i 2017, da vi afviklede vores investering i Walmart og Heidelberg Cement.

Med udgangspunkt i pensionskassens forretningsmodel arbejder vi for at sikre medlemmerne optimal pensionsdækning, det vil sige den bedst mulige opsparing til livet som pensionist og sikkerhed i arbejdslivet. Derfor er det også glædeligt, at vi i starten af 2018 kunne introducere en forbedret gruppeforsikring til medlemmerne.

Et langt forløb på næsten 25 år fik i efteråret 2017 sin afslutning. Efter forhandlinger mellem IDA, pensionskassen ISP og DIP blev der indgået aftale om, at ingeniører, som tiltræder en stilling under offentlig overenskomst, og som er optagelsesberettiget i IDA, fra den 1. april 2018 bliver medlem af DIP. Bestyrelsen er meget tilfreds med det udfald. På den korte bane betyder aftalen flere medlemmer til pensionskassen. På den længere bane er der indgået en hensigtserklæring om at fusionere ISP ind i en eventuel fælles DIP-JØP pensionskasse. Det er et spændende perspektiv, som vil samle over 100.000 akademikere i en fælles pensionskasse over de næste par år.

Årets resultat 

De samlede indtægter udgjorde 4.387 mio. kr. for 2017. Indtægterne er sammensat af et investeringsafkast på 3.453 mio. kr. samt medlemsbidrag på 934 mio. kr. De samlede udgifter var på 3.615 mio. kr. vedrører 1.643 mio. kr. Heraf udgjorde udbetalingerne til pension i 2017 1.414 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til 2016 på 3,4 pct.

Årets omkostninger

DIP’s omkostninger er fortsat på et tilfredsstillende lavt niveau. I 2017 betalte medlemmerne i gennemsnit, hvad der svarer til 0,94 pct. af deres pensionsmidler til omkostninger. Administrationsomkostningerne faldt i 2017 til 634 kr. pr. medlem. I 2016 var beløbet 678 kr. Faldet i administrationsomkostninger kan forklares med fortsatte effektiviseringer i administrationen samt stigende antal medlemmer. 

Læs hele årsrapporten for 2017 her

Denne nyhed blev bragt på dip.dk den 15. marts 2018