IconNyhedsarkiv for P+, tidligere DIP 

1. halvår 2018 præget af usikkerhed på de finansielle markeder

Pensionskassens halvårsrapport er offentliggjort den 4. september 2018.

16. januar 2020, kl. 12:01

Investeringsafkastet blev i 1. halvår 2018 på 191 mio. kr., hvilket svarer til 0,5 %. De finansielle markeder var i 1. halvår præget af usikkerhed og store markedsudsving, og den opadgående kurve, der prægede 2017, synes endegyldigt at være ovre.

Afkastet blev fortrinsvist skabt af reale aktiver, hvor især ejendomme udmærkede sig med et afkastbidrag på 0,7 %, mens aktier skuffede med negative afkastbidrag.

Markedet har ikke kunnet fastholde den positive fremgang fra 2017, og vi har set flere nedadgående udsving, hvilket forventes at fortsætte ind i 2. halvår 2018. Virksomhederne har brugt tiden med lave renter til at polstre sig, og det vurderes ikke, at der er fare for en global recession.

DIP har en af markedets højeste depotrenter og laveste omkostninger, og pensionskassen oplever fortsat vækst i både medlemstal og pensionsindbetalinger. Medlemstallet udgør godt 28.300 og medlemsbidragene 489 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,2 % i forhold til samme periode året før.

DIP har siden 2015 været i administrationsfællesskab med JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse), og det er bestyrelsens vurdering, at en fusion er næste naturlige skridt. Derfor forventes det, at pensionskassen på generalforsamlingen i 2019 vil bede medlemmerne tage stilling til en egentlig fusion af de to pensionskasser.

 Halvårsrapport 2018

Denne nyhed blev bragt på dip.dk den 4. september 2018