IconNyheder / pressemeddelelser 

Vi skaber tryghed for akademikeres pension

P+ er stolte af at tilbyde et produkt, som vi løbende forbedrer til gavn for vores 100.000 medlemmer.

22. september 2020, kl. 08:18Jyllands-Posten bragte fredag den 4. september en artikel om Lasse Dalby Jensen, der er utilfreds med sin pension i P+. Artiklen hævder, at han efter godt 8 års opsparing står 120.000 kr. dårligere, end hvis hans pension var fortsat i Industriens Pension.

I P+ er vi kede af, at Lasse ikke er tilfreds med sin ordning hos P+. Vi er også ærgerlige over, at Lasse og andre medlemmer kan stå tilbage med et forkert indtryk af P+. For uden at gå ind i det konkrete medlems pensionsordning, kan vi roligt sige, at vi ikke kan genkende artiklens resultater og konklusioner.

Men ret skal være ret. Arbejdsmarkedspensioner er kollektive løsninger, og man vil derfor altid kunne finde medlemmer, for hvem det kunne betale sig at flytte. Det gælder også for medlemmer af Industriens Pension, hvor nogle med fordel ville kunne flytte til P+.

Øget valgfrihed på vej
Hos P+ har alle medlemmer haft en identisk risikoprofil på deres investeringer. Industriens Pension har til sammenligning taget langt højere risiko i deres pulje for yngre medlemmer. Den højere risiko har samlet set givet højere afkast i Industriens Pension de seneste år, hvis vi ser specifikt på yngre medlemmer. Forskellen på afkastet er dog over 8 år under 1/4 af de 120.000 kr., der påstås i artiklen. Men vi er enige med medlemmerne, når de efterspørger mere valgfrihed på investeringssiden.

Derfor har vi også allerede sidste år besluttet, at vi i løbet af 2021 skal kunne tilbyde forskellige risikoprofiler. Vi har det grundsynspunkt, at medlemmer i en obligatorisk pensionsordning skal tilbydes et produkt, der passer til medlemmernes behov. Og det er vi stolte af at tilbyde i P+ med et produkt, som vi løbende forbedrer til gavn for vores 100.000 medlemmer.

Søren Kolbye Sørensen, administrerende direktør i P+, Pensionskassen for Akademikere