IconNyheder / pressemeddelelser 

Udsving i pensionsudbetalinger udjævnes i P+ Livscyklus

Den nye pensionsordning P+ Livscyklus har markedsrente med udjævning. Målet er at begrænse de helt store udsving i det enkelte medlems pensionsudbetalinger.

15. august 2022, kl. 12:00


P+ Livscyklus er en pensionsordning med markedsrente. Det betyder, at afkastet fra investeringen af din pensionsopsparing løbende tilskrives din opsparing, og at dit afkast dermed vil svinge i takt med markedet.

For at skabe et mere stabilt niveau for din fremtidige pension, har vi derfor valgt at udjævne pensionsudbetalinger på P+ Livscyklus.

”Med P+ Livscyklus følger forrentningen af medlemmernes opsparing det afkast, vi opnår af investeringerne, som opsparingerne er placeret i. Når medlemmerne når pensionsalderen, og deres opsparing skal udbetales som pension, har vi dog valgt at udjævne udbetalingerne. Målet er at mindske store udsving i pensionsudbetalinger, hvilket gør det lettere for vores medlemmer at planlægge deres økonomiske råderum som pensionister,” fortæller medlemsdirektør i P+ Lene Mortensen.

Gode år udjævner dårlige år
Udjævningsmekanismen skaber større stabilitet i pensionsudbetalingerne ved at udjævne år med dårlige afkast ved at trække på tidligere års gode afkast. Og omvendt.

”Efter et år med højt afkast, holder vi nogle af pengene tilbage på opsparingen, når vi fastsætter pensionen. Det betyder, at pensionen ikke stiger så meget, som den ellers ville have gjort. På samme måde lader vi ikke pensionen falde så meget, som den ellers ville have gjort, når afkastet er meget negativt,” forklarer Lene Mortensen.

Konkret betyder det eksempelvis, at din pensionsydelse øges med 5 pct. efter et år, hvor afkastet medfører en beregnet ændring i din pension på 10 pct., mod at din pensionsydelse til gengæld kun reguleres med minus 3 pct. i år, hvor afkastet medfører en beregnet ændring i din pension på minus 10 pct.  Ved mindre udsving fra minus 3 pct. til 5 pct. udjævnes pensionsydelserne ikke.

Du kan få overblik over, hvordan udjævningsmekanismen slår igennem ved forskellige beregnede ændringer i pensionsudbetalingerne i grafen herunder:Læs mere om P+ Livscyklus her.