IconNyheder / pressemeddelelser 

Specialindsats mod hjernerystelse

Som medlem af P+ kan du få specialiseret hjælp, hvis du har senfølger efter en hjernerystelse.

9. december 2020, kl. 09:00

Da Erik Rishøj Jensen styrter på sin cykel i sommeren 2018, viser han ingen symptomer på hjernerystelse. Men da han vender tilbage til jobbet som specialkonsulent efter sommerferien, er han ude i stand til at arbejde. Erik Rishøj Jensen bliver sygemeldt, diagnosticeret med senfølger efter hjernerystelse og efterfølgende afskediget som led i en større fyringsrunde.

Efter en periode med velmenende, men utilstrækkelige, kommunale tilbud kontakter Erik Rishøj Jensen en rådgiver i Djøf for at afsøge sine muligheder, og det viser sig at være et vendepunkt:

”Rådgiveren anbefaler mig blandt andet at undersøge, om jeg kan få hjælp gennem min pensionskasse. Jeg har på det tidspunkt ikke selv været opmærksom på muligheden, men i P+ bliver jeg taget godt imod og får mulighed for at deltage i et forløb hos Hans Knudsen Instituttet (HKI), der er specialister i rehabilitering efter hjernerystelser,” fortæller Erik Rishøj Jensen.

Mødte reel forståelse
Hos HKI bliver Erik Rishøj Jensen mødt af kompetente og specialiserede fagpersoner, som både formår at lytte, rådgive og indgå i en kvalificeret dialog om hans situation.

”Som AC’er sidder jeg med hjernearbejde foran en skærm dagen lang, og på HKI møder jeg for første gang en reel forståelse for, hvad det betyder for en akademiker at blive ramt på hovedet og miste kontrollen over sin intellektuelle formåen. Fagpersonerne er simpelthen dygtige, og det giver dem en troværdighed, som er vigtig, for at jeg føler, at vi kan indgå i en meningsfuld relation om at ændre min situation,” siger Erik Rishøj Jensen og fortsætter:

”Efter en hjernerystelse er man i ukendt land, og det kan være svært at svare på, hvordan man har det – både overfor sig selv og andre. Da jeg starter hos HKI har jeg brug for hjælp og sparring til, hvordan jeg skal forholde mig til min situation, og det får jeg blandt andet i kraft af neuropsykologisk rådgivning og en række psykologsamtaler, som giver mig en ramme for, hvordan jeg skal komme videre.”

Tilbage før forventet
Som en del af HKI’s specialiserede erhvervsrettede rehabiliteringsforløb tilknyttes Erik Rishøj Jensen desuden en socialrådgiver. I første omgang er han skeptisk, men han ender med at sætte stor pris på rådgiverens hjælp.

”Jeg er vant til selv at tage ansvar for min situation, men jeg oplever, at socialrådgiveren gør en forskel. Hun ved, hvordan tingene hænger sammen, og hun giver mig et godt overblik og en række gode råd, som gør det meget lettere for mig at overskue den situation, som jeg står i,” siger Erik Rishøj Jensen og forsætter:

”Samtidig lægger hun en konkret plan for, hvordan jeg kan finde vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Planen består af en række små skridt, så jeg langsomt kan prøve mig selv af på arbejdsmarkedet, men den stimulerer mig, så jeg relativt hurtigt kommer foran planen. I foråret opsiger jeg min midlertidige invalidepension før tid, og i dag er jeg tilbage på arbejdsmarkedet som fuldt kapabel djøf’er.”

Et flertal får hjælp
Erik Rishøj Jensens forløb er ikke unikt. Undersøgelser viser, at personer med videregående uddannelser har langt større risiko for at forlade arbejdsmarkedet, hvis de bliver ramt af senfølger efter en hjernerystelse. Samtidig kan en tidlig og specialiseret indsats være afgørende for, hvorvidt man rehabiliteres.

I 2018 indgik P+ derfor i et pilotprojekt, så medlemmer, der bliver ramt af senfølger efter en hjernerystelse, kan få tilbudt et specialiseret og beskæftigelsesrettet forløb hos HKI. Det fortæller interim medlemschef i P+ Linda Ankerstjerne:

”I P+ er vi hele tiden opmærksomme på, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe vores medlemmer, og da vi de senere år har modtaget stadigt flere ansøgninger om invalidepension på grund af hjernerystelse, valgte vi at gøre det til et indsatsområde. Når vores medlemmer ender i en langtidssygemelding eller på invalidepension, har det store menneskelige og økonomiske omkostninger, som det viser sig, at samarbejdet med HKI kan medvirke til at afbøde.”

De foreløbige tal viser således, at et stort flertal af de medlemmer, som er blevet henvist til et forløb hos HKI, har fået den nødvendige hjælp til at fastholde relationen eller komme tilbage til arbejdsmarkedet. Og det har stor betydning – både for det enkelte medlem og pensionskassen som hele. Det forklarer Linda Ankerstjerne:

”Hvis antallet af invalidepensioner som følge af hjernerystelser stiger, belaster det pensionskassens økonomi, hvilket også rammer vores medlemmer. Det offentlige er ikke nødvendigvis gearet til at tage sig af hjernerystelser, og alt for mange oplever at blive sendt rundt i systemet eller overladt til sig selv. Det er en dyr løsning for alle parter, og vi er derfor glade for, at vi kan sikre vores medlemmer tilbuddet om en tidlig indsats og specialiseret hjælp, hvis de bliver ramt af senfølger efter en hjernerystelse.”

Forløbet har været afgørende
I dag er Erik Rishøj Jensen ansat som specialkonsulent i Region Sjælland i en stilling på 32 timer. Selvom han stadig kan blive presset, hvis der er for mange bolde i luften, føler han i høj grad, at han har genvundet kontrollen over sit liv efter hjernerystelsen. Han mener selv, at det specialiserede forløb hos HKI har været afgørende:

”Hos HKI mødte jeg forståelse og fik kvalificeret råd og støtte igennem et sammenhængende forløb. Især kombinationen af psykologens og socialrådgiverens indsats var meget stærk, da de støttede og skubbede mig på nogle forskellige parametre, der tilsammen gav mig en indsigt i, hvordan jeg skulle bringe mig selv videre. Sideløbende med forløbet hos HKI brugte jeg desuden dagligt en læringsapp, der stimulerede og styrkede mine kognitive funktioner og reaktioner, og jeg er overbevist om, at de tre ting har været afgørende for, at jeg i dag er tilbage på arbejdsmarkedet.”


Du kan læse mere om HKI’s beskæftigelsesrettede hjernerystelsesindsats her.