IconNyheder / pressemeddelelser 

Sådan tager vi hensyn til klima, når vi investerer din pension

I vores arbejde med ansvarlige investeringer er klimaet det område, som vi prioriterer højest. I et nyt notat kan du få et samlet overblik over vores klimaindsats.

21. februar 2023, kl. 13:00


CO2-neutral pension senest i 2050. Og 45 pct. lavere CO2-aftryk i 2025 sammenlignet med 2019. Det er blot nogle af de ambitiøse klimamål, som vi har forpligtet os til i P+, når vi investerer din pension. Og hvis du vælger investeringsprofilen P+ Bæredygtig, sætter vi yderligere fart på, så din pension bliver CO2-neutral allerede i 2030.

CO2-reduktioner er dog blot et af de indsatsområder, P+ arbejder målrettet med som en del af vores klimaindsats. Det fortæller Christina Gordon Christiansen, der er ansvarlig for klimaindsatsen i P+.

”Vores klimaindsats er overordnet fordelt på tre grene. For det første arbejder vi målrettet på at reducere CO2-aftrykket fra vores investeringer. For det andet udøver vi skærpet aktivt ejerskab med de største CO2-udledere i vores portefølje for at accelerere deres grønne omstilling. Og for det tredje vil vi øge vores andel af klimavenlige investeringer. Vi mener, at vi bedst understøtter en reel grøn omstilling ved at fokusere på alle tre grene,” siger hun.

Åbenhed om klimaindsats
Inden for arbejdet med ansvarlige investeringer er klimaet det overordnede område, som P+ prioriterer højest og dedikerer flest ressourcer til. Det betyder bl.a., at vi løbende har forpligtet os til investorsamarbejder, sat nye ambitiøse klimamål og udvidet antallet af fokusområder. Derfor har vi nu lavet et notat for vores klimaindsats, hvor de mange informationer er samlet ét sted.

”I P+ ønsker vi at gå forrest i forhold til at skabe åbenhed og klarhed om vores arbejde med ansvarlige investeringer. Siden vi i 2020 meldte os ind i det internationale investorsamarbejde Net-Zero Asset Owner Alliance, har vi løbende sat nye klimamål, og det første er allerede indfriet. Derfor har vi nu lavet et notat, hvor vi samler op på vores klimaindsats, så medlemmerne kan få overblik over, hvordan vi tager hensyn til klima, når vi investerer deres pensioner,” siger Christina Gordon Christiansen.

Du finder notatet om klimaindsatsen i P+ her, hvor du bl.a. kan gå i dybden med vores beslutningsprocesser, fokusområder, konkrete klimatiltag og fremadrettede indsatsområder i vores klimaindsats.