IconNyheder / pressemeddelelser 

Pension handler mere om udvikling end afvikling

Vi skal udfordre vores forestillinger om pensionisttilværelsen. I dag er der nemlig mange forskellige måder at lade sig pensionere på, lyder det fra aldringsforsker Aske Juul Lassen.

11. oktober 2022, kl. 14:30


Gradvis overgang, nedsat tid, senkarriere, socialt engagement, storfamilieliv, entreprenørskab og unretirement. Pension er i dag mange ting, og vores forestillinger om pensionisttilværelse trænger til, at vi kaster et nyt blik på dem. Det mener lektor og aldringsforsker ved København Universitet Aske Juul Lassen, der de seneste 10 år har forsket i pensionsovergangen og pension.

”Der er stadig en udbredt forestilling om, at pensionister har trukket sig tilbage fra livet, er affældige og på vej på plejehjem eller i graven. Men min forskning viser det modsatte. For mange pensionister ses pensionisttilværelsen som et nyt kapitel i livet. Selvom pension ofte indebærer afvikling af arbejdslivets forpligtelser, er det samtidig en mulighed for at kaste sig over nye og gamle interesser, dyrke nye og gamle relationer, og i det hele taget opdage livet på ny. I dag er pension således mere udvikling end afvikling,” forklarer Aske Juul Lassen.

Pension er ikke ét punkt i tiden
Gennem en række interviews med pensionister om deres oplevelse med at gå på pension, har Aske Juul Lassen afdækket, hvordan pensionisttilværelsen i dag er meget forskelligartet og rig på nuancer. Der er kort sagt mange måder at lade sig pensionere på.

”Pension er ikke ét punkt i tiden, men derimod præget af gradvise overgange. Mange stopper med at arbejde, når de når pensionsalderen. Men de, der fortsætter, opdager ofte, at arbejdet føles mere frit, når de selv har større indflydelse på, hvor meget og hvor længe de vil arbejde, og på den måde genfinder de arbejdsglæden,” fortæller Aske Juul Lassen og forsætter:

”Jeg har for eksempel talt med en pensioneret ingeniør, som valgte at lade sig pensionere, fordi arbejdet fyldte for meget. Efterfølgende skabte han dog en ny slags tilknytning til arbejdsmarkedet ved blandt andet at tage buskørekort, og det illustrerer meget godt pointen om, at pension og arbejdsliv ikke længere nødvendigvis er enten eller.”

Frit valg eller frit fald
I takt med at pensionisttilværelsen er blevet en friere livsfase, kan den dog også være mere udfordrende. Nogle oplever ligefrem det at gå på pension som en balancegang mellem frit valg og frit fald.

”Det tomrum, som opstår for mange ved pension, kan minde om en vægtløs tilstand. På den ene side kan det være fantastisk, fordi du svæver frit rundt og ikke er bundet af tyngdekraften, men samtidig kan det være uudholdeligt, fordi der netop ikke er nogen retning og jordbundenhed. I den situation er det vigtigt at overveje, hvilke ting der er vigtige for dig ved at gå på pension, og så bruge det som udgangspunkt for at lande godt i pensionisttilværelsen. Og de overvejelser kan man med fordel starte på allerede forud for pensioneringen,” siger Aske Juul Lassen.

Forberede dig og husk at slappe af
Mange studier peger på forberedelse som afgørende for kvaliteten i pensionisttilværelsen. Selv om de fleste kommer lidt sidelæns ind i pensionen, betyder det nemlig meget, hvis man har forventningsafstemt en smule – både med sig selv og sine nærmeste.

”Når vi taler forberedelse, handler det selvfølgelig dels om det økonomiske, men også om hvad du nu vil engagere dig i, hvor meget børnebørnene skal fylde, hvor meget dit og din partners liv skal smelte sammen, og hvor og hvordan, I skal bo. Man behøver ikke at detailplanlægge, for der sker alligevel en masse, du ikke kan forudse, men det er godt at forsøge at være bevidst om de valg, man tager,” siger Aske Juul Lassen og forsætter:

”Når det så er sagt, er det også enormt vigtigt at huske at slappe af. I Danmark har vi en protestantisk arbejdsetik, hvor travlhed kan være forbundet med status, og derfor kan de være svært for mange at finde ro og nyde friheden. Men hvis man forbereder sig en smule og øver sig i at slappe af undervejs, er pensionen i dag en livsfase med uanede muligheder.”

Hør mere i vores webinar
I webinaret ’Kom godt i gang med din pension’ kan du høre mere om Aske Juul Lassens forskning og få en række gode råd til, hvordan du får mest muligt ud af dit liv som pensionist. Webinaret kan ses her.