IconNyheder / pressemeddelelser 

P+ styrker indsatsen for biodiversitet

P+ har lanceret en helhedsplan for arbejdet med biodiversitet og styrket sit aktive ejerskab med fokus på biodiversitet og afskovning igennem de to internationale investorsamarbejder, Spring og Nature Action 100.

21. februar 2024, kl. 08:30

Ifølge FN’s biodiversitetspanel forsvinder plante- og dyrearter i stadig stigende grad. Det har store konsekvenser for både naturen, klimaet og økonomien. Tabet af biodiversitet er nemlig også med til at forværre udledningerne af drivhusgasser, så samfundet bliver mindre modstandsdygtig overfor klimaændringer. Samtidig estimerer World Economic Forum, at biodiversitetskrisen bringer halvdelen af den globale BNP i fare, hvis udviklingen forsætter.

Ifølge Jasper Riis, der er investeringsdirektør i P+, er det derfor oplagt, at P+ nu har udarbejdet en helhedsplan for biodiversitet.

”Tabet af biodiversitet risikerer ikke blot at påvirke naturen og klimaet negativt. Mange virksomheder er afhængige af naturen, og derfor udgør det i sidste ende også en investeringsrisiko, som det er vigtigt at adressere – både for naturens, klimaets og vores medlemmers skyld,” siger Jasper Riis.

Styrket aktivt ejerskab
P+’s nye helhedsplan for biodiversitet indebærer blandt andet, at det aktive ejerskab med fokus på biodiversitet øges. Derfor har P+ som en af de første investorer tilsluttet sig de to nye internationale investorsamarbejder Spring, der ledes af det FN-støttede netværk PRI, og Nature Action 100.

Målet med Nature Action 100 er at udøve aktivt ejerskab med de 100 virksomheder i verden, som har den største afhængighed eller indvirkning på naturen og biodiversiteten, for få dem til at håndtere negative indvirkninger og bidrage til at vende tabet af biodiversitet. Målet med Spring er at udøve aktivt ejerskab med særligt fokus på problemstillinger inden for afskovning og jordforringelse.

”P+ har i flere år været i dialog med udvalgte virksomheder inden for blandt andet farmaci, fødevarer og forbrugsvarer om deres indvirkning på og afhængighed af biodiversitet. Nu sætter vi yderligere fart under vores aktive ejerskab igennem Nature Action 100 og Spring, og vi er allerede i dialog med over 180 virksomheder via vores samarbejdspartnere,” siger Jasper Riis.

Biodiversitet er selvstændig fravalgsårsag
P+ har tidligere fravalgt selskaber med væsentlig negativ indvirkning på biodiversitet. Årsagen til fravalget har dog været angivet under den bredere betegnelse ”miljø”. Som en del af helhedsplanen er biodiversitet nu blevet en selvstændig fravalgsårsag.

”Vi prioriterer som udgangspunkt at udøve aktivt ejerskab for at påvirke de selskaber, vi investerer i, i en positiv retning. Hvis dialogen er udsigtsløs, kan vi dog vælge selskaber fra. Som en del af helhedsplanen har vi besluttet at gøre biodiversitet til en selvstændig fravalgsårsag. På den måde ønsker vi at synliggøre, at væsentlig negativ indvirkning på biodiversitet uden udsigt til forbedring i sig selv er nok til at blive sat på vores fravalgsliste,” siger Jasper Riis.

P+ har foreløbig fravalgt syv selskaber på grund af deres negative indvirkning på biodiversitet.

Flere tiltag forude
Helhedsplanen for biodiversitet markerer P+’s første større skridt i forhold til at arbejde systematisk med biodiversitet. Arbejdet er dog ikke gjort med det. Ikke mindst fordi datagrundlaget stadig er begrænset.

”Vi er stadig i den spæde start i forhold til at finde metoder, som gør os i stand til at måle biodiversitet systematisk, og i dag er det en udfordring at få valide data om biodiversitet. Det manglende datagrundlag må dog ikke blive en undskyldning for ikke at handle. Med helhedsplanen tager vi derfor nu et vigtigt skridt i forhold til at adressere tabet af biodiversitet som investor, og vi forventer, at vi fremadrettet kommer til at udbygge vores tiltag for biodiversitet yderligere i takt med at, vi får bedre data at navigere ud fra,” siger Jasper Riis.