IconNyheder / pressemeddelelser 

P+ sætter fokus på stress

Stadig flere medlemmer af P+ rammes af alvorlig stress. I den kommende tid har vi derfor fokus på stress blandt akademikere og på, hvad man kan gøre for at forebygge stress.

22. februar 2024, kl. 08:00

Andelen af invalidepensionister i P+ er vokset med 20 pct. de seneste fem år. Og en meget stor andel af den stigning skyldes, at stadigt flere af vores medlemmer rammes af stress i en grad, så det ender med en invalidepensionering.

”Den udvikling kan vi ikke sidde overhørig, og derfor har vi iværksat en række forebyggende sundhedsstiltag,” siger medlemsdirektør i P+ Lene Mortensen.

P+ sætter i den kommende tid fokus på stress blandt akademikere og på, hvad man kan gøre for at forebygge stress.

”Når en del akademikere oplever problemer med stress, har det noget at gøre med arbejdets natur. Som vidensarbejder kan kravene til, hvornår man er lykkes eller har løst sine arbejdsopgaver, være uklare, og det øger stressniveauet,” siger psykolog og forfatter Marie Kingston.

Som organisationspsykolog og forfatter til flere bøger om stress og ledelse har hun stor indsigt i, hvordan stress rammer akademikere, og hvordan det kan afhjælpes.

Vær opmærksom på stresssymptomer
Hun påpeger, at stress ikke i sig selv er usundt. Hvis man i korte perioder oplever, at man får en stressrespons, fordi man er lidt presset, er det således ikke nødvendigvis farligt. Men hvis stress bliver et gentagende mønster, skal man være opmærksom.

”Hvis man fx begynder at få fysiske symptomer eller oplever, at ens følelsesliv eller adfærd ændrer sig, er det en kommunikation fra ens nervesystem og krop om, at nu skal man faktisk lette foden lidt fra speederen,” siger Marie Kingston.

Typiske symptomer kan fx være varige søvnproblemer, koncentrations- og hukommelsesbesvær og et øget bekymringsniveau.

Ræk ud efter hjælp
Hvis man skal undgå alvorlig stress, er det afgørende, at man lytter til sig selv, og tager de indledende stresssymptomer alvorligt, så de ikke når at udvikle sig. Og hvis man først er ramt af alvorlig stress, er det vigtigt, at man rækker ud efter hjælp.

”Du kan næsten ikke komme ud af alvorlig stress alene – der har du brug for hjælp fra andre. Det kan være fra folk omkring dig, som din leder eller dine kolleger, ” siger Marie Kingston.

Sådan kan du få hjælp fra P+
I P+ har vi lanceret en række forebyggende sundhedstiltag, der skal imødegå blandt andet stress, angst og depression blandt medlemmerne. Du kan læse mere om tiltagene og om, hvordan vi kan hjælpe dig, her.

Hør Marie Kingston fortælle om stress i en snak med medlemsdirektør Lene Mortensen herunder: