IconNyheder / pressemeddelelser 

P+ runder investeringer for mere end 30 mia. kr. i helt eller delvist bæredygtige fonde

Siden 2019 har P+ investeret 31,5 mia. kr. i fonde, der fremmer miljømæssige og sociale karakteristika. Det fremgår af vores Rapport om samfundsansvar 2022.

24. marts 2023, kl. 10:00


I P+ arbejder vi målrettet for, at vores mere end 110.000 medlemmers opsparinger skal være investeret ansvarligt. En stor del af P+’s investeringer sker via fonde, og her prioriterer vi at investere i fonde, der bidrager til øget bæredygtighed og transparens i porteføljen, når det er muligt.

”I P+ ønsker vi at understøtte en bæredygtig udvikling og gå forrest i forhold til at skabe åbenhed om vores investeringer. Den ambition sætter vi bl.a. handling bag ved løbende at øge vores investeringer i fonde, der har klassificeret sig som fuldt eller delvist bæredygtige iht. EU’s disclosureforordning, og som dermed er underlagt en række oplysningskrav om deres indvirkning på bæredygtighedsfaktorer,” siger Kirstine Lund Christiansen, chef for ansvarlige investeringer i P+.

Ved udgangen af 2022 udgjorde P+’s investeringer i fonde, der har klassificeret sig som fuldt eller delvist bæredygtige, på den baggrund i alt 31,5 mia. kr.

Mere end hver anden ny fondsinvestering
Når man opgør de nye fondsinvesteringer, som P+ foretog i 2022, så tegner fonde, der har klassificeret sig som fuldt eller delvist bæredygtige, sig for mere end halvdelen af alle nye fondsinvesteringer. Og ifølge Kirstine Lund Christiansen er forventningen, at denne gruppe fremover vil udgøre en endnu større andel.

”I 2022 udgjorde fonde, der har klassificeret sig som enten fuldt eller delvist bæredygtige, 53 pct. af vores nye fondsinvesteringer. Det er en stor andel med tanke på, at en væsentlig del af vores fondsinvesteringer ligger uden for Europa og derfor ikke bliver klassificeret efter EU´s disclosureforordning. Vi prioriterer som udgangspunkt fonde, der har klassificeret sig som fuldt eller delvist bæredygtige, og derfor har vi en klar forventning om, at tallet fremover skal være endnu højere,” siger hun.

Øget transparens på tværs af aktivklasser
Et vigtigt aspekt ved de fonde, der har klassificeret sig som fuldt eller delvist bæredygtige, er, at de bidrager til bedre data om bl.a. alternative investeringer i fx infrastruktur, ejendomme og ikke-børsnoterede aktier, hvor det normalt er vanskeligt at få adgang til bæredygtighedsdata.

”Som investor er det ofte vanskeligt at få adgang til bæredygtighedsdata om alternative investeringer. Der er en række oplysningskrav forbundet med at være klassificeret som fuldt eller delvist bæredygtige. Derfor er fondene et vigtigt bidrag til vores arbejde med at forbedre vores datagrundlag ift. bæredygtighed og skabe transparens på tværs af porteføljen,” siger Kirstine Lund Christiansen.

Du kan læse P+’s rapport om samfundsansvar her.