IconNyheder / pressemeddelelser 

P+ når klimamål tre år før tid og sætter nye ambitiøse mål

I kraft af en målrettet indsats har vi allerede nået vores 2025-mål om at reducere CO2-aftrykket fra investeringsporteføljen med 30 pct. Nu hæver vi derfor målsætningen og supplerer med et nyt mål.

20. december 2022, kl. 09:00


Sidste år satte P+ tre ambitiøse klimamål. Et af målene var, at CO2-aftrykket fra investeringerne inden udgangen af 2025 skulle være reduceret med 30 pct. sammenlignet med 2019. Nu er 2025-målet imidlertid allerede indfriet i 2022.  

”Vi har gennem en årrække arbejdet målrettet på at nedbringe vores CO2-aftryk. Derfor er jeg selvfølgelig også stolt over, at vi på kun tre år har reduceret CO2-aftrykket fra vores investeringer med over 30 pct. Vi har dog ikke tænkt os at hvile på laurbærrene, men hæver i stedet barren med nye målsætninger. Vi har netop vedtaget, at vi inden udgangen af 2025 vil reducere CO2-aftrykket fra vores investeringsportefølje med 45 pct. Og i 2030 skal vi have opnået en reduktion på 65 pct.,” siger Søren Kolbye Sørensen, adm. direktør i P+.

Indsats på tværs af aktivklasser
Forklaringen bag, at P+ allerede nu kan sætte flueben ved 2025-målsætningen, er en bredspektret indsats, der har bestået af både aktivt ejerskab, fravalg, energirenoveringer og justeringer i porteføljen.

”Det seneste år har vi haft særligt fokus på de største CO2-udledere i vores portefølje, hvor vi har ført aktivt ejerskab med henblik på at understøtte, at deres klimaambitioner faktisk bliver til klimahandlinger. Og en væsentlig del af årsagen til, at vi nu har nået vores klimamål, er netop, at de selskaber, vi investerer i, har reduceret deres CO2-udledning,” fortæller Søren Kolbye Sørensen.

Sideløbende har vi fravalgt en række selskaber med stor CO2-udledning, fordi vi har vurderet, at deres omstilling går for langsomt. Det har alt sammen kunnet mærkes i CO2-regnskabet og været medvirkende til, at CO2-aftrykket er reduceret hurtigere end først forventet.

P+ har desuden gennemført omfattende energirenoveringer af ejendomsporteføljen, så størstedelen af ejendommene i dag har fået forbedret deres energimærke.

Nye ambitiøse reduktionsmål
P+’s nye mål for, hvor meget CO2-aftrykket fra investeringsporteføljen skal reduceres, er netop vedtaget. Ligesom det tidligere mål gælder de nye både for aktier, erhvervsobligationer og de ejendomme, som vi ejer direkte. Som noget nyt omfatter 2030-målet også investeringer i infrastruktur.

”Vi mener, at vores nye målsætninger for 2025 og 2030 er både ambitiøse og realistiske. Mange af de lavthængende frugter er ved at være høstet – blandt andet i form af fravalg af fossile selskaber, som man selvfølgelig kun kan sælge én gang. Det betyder, at reduktionerne i endnu højere grad skal findes i form af omstillinger ude i de selskaber, vi investerer i. Så vi skal smøge ærmerne op og fortsætte vores aktive ejerskab over for vores porteføljeselskaber,” udtaler Søren Kolbye Sørensen.

Sideløbende vil vi arbejde for standardiserede måle- og beregningsmetoder og for at styrke kvaliteten af klimadata fra vores porteføljeselskaber, så vi sikrer et opdateret og solidt datagrundlag.

P+’s reduktionsmål for 2025 og 2030 er delmål på vej mod det langsigtede mål om, at hele porteføljen skal være klimaneutral senest i 2050, som vi har forpligtet os på igennem investorinitiativet Net-Zero Asset Owner Alliance. Du kan læse mere om initiativet her og om P+´s øvrige klimamål fra november 2021 her.