IconNyheder / pressemeddelelser 

P+ leverer historisk højt pensionsafkast

I 2021 nåede både antallet af medlemmer, den samlede balance og indbetalinger det højeste niveau nogensinde i P+. Med et historisk højt investeringsafkast på 18,1 mia. endte den samlede formue på 157 mia. ved udgangen af året.

17. marts 2022, kl. 08:00

2021 var et år med medvind på de finansielle markeder. P+ valgte fra starten af året at øge andelen af aktier i porteføljen, og det var medvirkende til et historisk højt afkast.

”Aktierne gav samlet set et afkast på 22,2 pct., hvoraf de illikvide private equity-aktier steg med hele 45,2 pct. Det var et afgørende bidrag til, at vi samlet set opnåede et afkast på 18,1 mia. kr. til vores medlemmers pensioner, svarende til en fordobling i forhold til 2020,” forklarer Søren Kolbye Sørensen, administrerende direktør i P+.

Flot afkast – også i gennemsnitsrente
Afkastet i P+ endte samlet set på 12,9 pct. (N1). Langt hovedparten af P+’s medlemmer kunne dog glæde sig over et højere afkast på hele 14,2 pct.

”Det er et meget tilfredsstillende resultat. Ikke mindst i lyset af, at hovedparten af vores medlemmer i dag har et gennemsnitsrenteprodukt, hvor risikoprofilen er den samme igennem hele livet. Det betyder bl.a., at vi ikke har haft mulighed for at lade vores yngre medlemmer tage en højere risiko, hvilket ellers i et år som 2021 kunne have bidraget til et endnu større afkast,” siger Søren Kolbye Sørensen.

I november 2021 lancerede P+ et nyt livscyklusprodukt med markedsrente og valgfrihed imellem tre risikoprofiler, som alle nye medlemmer bliver optaget i. Det betyder, at P+ fremover automatisk vil justere risikoniveauet for medlemmerne frem mod pensionsalderen, hvor den gradvis skrues ned. Det betyder også, at pensionskassen fremover kan rapportere på afkast for en række forskellige risikoprofiler og aldersgrupper.

Rekordhøj depotrente
Det gode resultat i 2021 har været medvirkende til, at P+ i 2022 ind til videre har kunnet tilbyde en rekordhøj depotrente på 11,5 pct. til langt størstedelen af medlemmerne. Den høje depotrente er samtidig udtryk for, at P+ mener, at pengene som udgangspunkt bør stå på medlemmernes depoter i en medlemsejet pensionskasse.

”De seneste år har vi opbygget nogle store reserver, som vi år kan udbetale til medlemmernes depoter. Det er meget tilfredsstillende, at vi foreløbigt kan tilbyde vores medlemmer en så høj positiv forrentning af deres opsparing – ikke mindst med tanke på den aktuelle uro på markederne. Det kan dog blive nødvendigt at justere depotrenten i løbet af året, hvis uroen viser sig at vare ved,” siger Søren Kolbye Sørensen.

Medlemsvækst og nye firmaaftaler
Også på medlemssiden var 2021 et år karakteriseret af vækst i P+. Medlemstallet steg for 7. år i træk, og ved udgangen af året var flere end 105.000 akademikere en del af den medlemsejede pensionskasse. Offentligt ansatte jurister, økonomer og ingeniører bidrager primært til væksten, men der er også indgået en række nye firmaaftaler, som tæller med.

”I 2021 indgik vi 22 nye firmaaftaler. Det er glædeligt. Ikke mindst fordi vi kan se, at det især er firmaer i vækst, der vælger at tegne en firmaordning hos P+. Når virksomhederne aktivt tilvælger os, vidner det om, at vi i dag står med et attraktivt produkt, hvor bl.a. ingeniørfirmaer og advokathuse kan få nogle fleksible pensions- og forsikringsløsninger til lave omkostninger. Vores ÅOP på 0,5 pct. er blandt markedets absolut laveste, og det sikrer et større afkast til medlemmernes opsparing. Derfor tror vi også på, at firmaaftaler er et område, vi kan udbygge i fremtiden,” siger Søren Kolbye Sørensen.

Stor interesse for digital dialog
Med afsæt i erfaringerne fra den første coronanedlukning blev 2021 blandt andet brugt til at sætte fokus på den digitale medlemsdialog, hvor der har været stor interesse fra medlemmerne.

”Vi oplever en stor interesse blandt vores medlemmer for at deltage i den digitale dialog. Vi kan se, at op mod 70 pct. læser med, når de modtager et nyhedsbrev fra os. Og i løbet af 2021 deltog over 7.000 medlemmerne i vores webinarer. Vi er glade for, at medlemmerne i stigende grad engagerer sig. Og den digitale dialog er fortsat et område, vi vil udbygge,” fortæller Søren Kolbye Sørensen.

Regnskabstal for 2021

Antal medlemmer

105.866

Samlet balance

157 mia. kr.

Investeringsafkast i pct. (N1)

12,9 pct.

Investeringsafkast i kr.

18,1 mia.

Overskud før skat

304 mio.

Overskud efter skat

269 mio.

Samlede indbetalinger

6.521 mio.

Udbetalte pensioner

4.905 mio.

Administrationsomk. pr. medlem (N5)

438 kr.


Hele årsrapporten for 2021 kan læses her.

P+’s lovpligtige rapportering om samfundsansvar er samlet i en selvstændig rapport, som findes her. I rapporten kan du bl.a. læse meget mere om vores klimamål, vores ESG-nøgletal og om, hvordan vi arbejder med at sikre ansvarlige investeringer på tværs af porteføljen.