IconNyheder / pressemeddelelser 

P+ investerer mere end en halv mia. kr. i bæredygtig fond

P+ har investeret i en nyoprettet fond, der skal sikre attraktive afkast til medlemmerne og forhindre et gigaton CO2 i at blive udledt til atmosfæren.

31. januar 2023, kl. 16:00


En mia. ton forhindret CO2-udledning inden udgangen af 2050. Det er den ambitiøse målsætning i en nyoprettet fond, der går under navnet 1GT, som P+ netop har investeret over en halv mia. kr. i.

Fonden, som Morgan Stanley står bag, skal nå målsætningen ved at investere i klimaeffektive produkter, der kan erstatte lignende produkter med et højere klimaaftryk, og som derved sparer atmosfæren for CO2.

Investeringerne vil fokusere på sektorer med store CO2-aftryk såsom energi, transport, fødevarer og landbrug, der i dag står for størstedelen af den globale udledning – men som af samme årsag har det største behov og potentiale for grøn omstilling. Derfor er der også en klar forventning om, at de virksomheder og løsninger, som fonden investerer i, vil blive efterspurgt og kan levere et godt afkast. Det fortæller investeringsdirektør i P+, Kåre Hahn Michelsen:

”Verden har brug for grøn innovation og investeringer i produkter med en lavere CO2-udledning, hvis vi skal nå Paris-aftalen i tide. For P+ er investeringen derfor en ideel kombination. Vi har en klar forventning om, at efterspørgslen efter klimaeffektive løsninger kun vil stige, og at fonden derfor vil levere et attraktivt afkast til vores medlemmer, samtidig med at vi er med til at fremme bæredygtige løsninger.”

Ankerinvestor og med fra start
P+ har været i dialog med Morgan Stanley om, hvordan fonden skulle designes, igennem en længere periode. Diskussionen har bl.a. gået på, hvordan man skal måle forhindret CO2-udledning på den rigtige måde. P+ har også fokuseret på at skabe en struktur, der både giver fonden incitament til at opnå et godt afkast og levere på målet om forhindret CO2-udledning.

”Som ankerinvestor i fonden var vi med tidligt i forløbet, og vi har bl.a. været sparringspartner på at afgrænse, hvilke typer af selskaber, som vi mente, fonden burde fokusere på. Både af hensyn til at opnå et attraktivt afkast i forhold til risikoen og i forhold til at forhindre CO2-udledning. Vi har en klar forventning til, at fonden kan levere på både afkast og bæredygtighed,” siger Kåre Hahn Michelsen.

Bæredygtighed over hele linjen
Som navnet på fonden antyder, vil investeringerne især fokusere på klimaeffektive løsninger, der kan bidrage til en lavere CO2-udledning. Men fonden vil også have fokus på investeringer, der fx kan mindske forbruget af naturressourcer, eller som har fokus på cirkulære forretningsmodeller, hvor ressourcer bliver genanvendt.

Fonden er klassificeret under artikel 9, hvilket betyder, at alle investeringerne skal være bæredygtige, og at fonden skal leve op til oplysningskrav om investeringernes indvirkning på klima, miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold.

”Det er vigtigt for os i P+, at fonden er klassificeret som en artikel 9-investering. Dermed er den et vigtigt bidrag til vores arbejde med at få flere bæredygtige investeringer og bedre bæredygtighedsdata om hele porteføljen,” siger Kåre Hahn Michelsen.