IconNyheder / pressemeddelelser 

P+ investerer knap en mia. i udvikling af næste generation af grønne energiselskaber

Med en investering på 900 mio. kr. er P+ en markant investor i nyoprettet fond, der er klassificeret som fuldt bæredygtig. Målet er at udvikle næste generation af grønne energiproducenter.

4. juli 2023, kl. 10:00


P+ tager et nyt skridt mod at indfri klimamålet om at øge andelen af klimavenlige investeringer i porteføljen. Det sker med en ny investering på i alt 900 mio. kr. via den franske kapitalforvalter Omnes, der er specialister i investeringer i vedvarende energi. Halvdelen af beløbet investeres i en ny vedvarende energi-fond. Den anden halvdel bliver investeret som såkaldte co-investeringer sammen med Omnes.

Det næste grønne energiselskab
Målet med fonden er at investere i virksomheder, der arbejder med vedvarende energiproduktion, med henblik på at udvikle dem til at blive næste generation af grønne energiselskaber. Fokus vil især være på europæiske selskaber med styrkepositioner inden for sol og vind. Det fokus passer ifølge Kåre Hahn Michelsen, direktør i P+, godt ind i P+’s investeringsstrategi.

”Behovet for grøn energi bliver kun større. Derfor ser vi fonden som en attraktiv investeringscase. Omnes har leveret nogle rigtig fornuftige afkast i deres tidligere fonde, og med fokus på at udvikle nye grønne energiproducenter er der lagt en klar investeringsstrategi for fonden, som passer godt til vores portefølje. Derfor har vi valgt at investere et betragteligt beløb, der gør os til en af fondens største investorer,” siger han.

Flere klimavenlige investeringer                    
P+ har en målsætning om, at 15 pct. af den samlede formue skal være placeret i klimavenlige investeringer i 2030. I P+ Bæredygtig, der er et opsparingsprodukt med ekstra højt fokus på ansvarlige investeringer, er målsætningen 50 pct.

Forventningen er, at langt hovedparten af de investeringer, som den nye fond kommer til at foretage, vil være decideret klimavenlige og dermed bidrage til at indfri P+’s klimamål. Fonden har eksempelvis allerede investeret i vedvarende energiproducenter i både Sverige, Østrig, Grækenland, Tyskland og Storbritannien, som tilsammen har udviklingsprojekter, der tegner sig for mange gigawatt grøn energi.

Fonden er desuden klassificeret som fuldt bæredygtig under artikel 9 i EU’s Disclosure-forordning. Det betyder, at fonden skal have bæredygtighed som mål, og at investeringerne ikke må have negativ indvirkning på klima, miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold. Fonden forpligter sig også på at være transparent om en række bæredygtighedsoplysninger.

”Med fonden får vi adgang til flere interessante investeringer i europæisk vedvarende energi, som kan understøtte både vores generelle klimamål og de endnu højere målsætninger, vi har i P+ Bæredygtig. Samtidig er det positivt, at fonden er klassificeret som fuldt bæredygtig under artikel 9 og dermed både bidrager med bedre bæredygtighedsdata og forpligter sig på at tage de fornødne hensyn til mennesker og miljø,” siger Kåre Hahn Michelsen.

Du kan læse mere om P+ Bæredygtig her og P+’s klimamål her