IconNyheder / pressemeddelelser 

P+ investerer i lån til vedvarende energiprojekter

P+ investerer 750 mio. kr. i lån til vedvarende energiprojekter via CIP-fonden Green Credit Fund I, der er klassificeret som fuldt bæredygtig.

21. august 2023, kl. 09:00


P+ investerer 750 mio. kr. i kreditfonden Green Credit Fund I, der skal understøtte projekter inden for vedvarende energi igennem lån til infrastrukturprojekter. Fonden fokuserer på både eksisterende og nye projekter inden for bl.a. land- og havvind, sol og lagring af grøn strøm i primært Europa og Nordamerika.

Kåre Hahn Michelsen, direktør i P+, ser en stigende efterspørgsel efter grøn energi.

”Krigen i Ukraine har givet den grønne omstilling yderligere medvind, fordi forsyningssikkerhed og ønsket om at finde grønne alternativer til fossile energikilder fra bl.a. Rusland er kommet højere op på dagsordenen. Det gør investeringer i klimavenlig kredit og lån til vedvarende energiprojekter til en attraktiv investeringscase,” siger han.

Ny fond fra velkendt samarbejdspartner
Det er den danske kapitalforvalter Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), der er specialister i investeringer i vedvarende energi, som står bag fonden.

”P+ har allerede investereringer i flere af CIP’s fonde, som har leveret tilfredsstillende afkast. På samme måde har vi en klar forventning om, at kreditfonden også kan levere et attraktivt afkast til vores medlemmer, samtidig med at vi øger vores eksponering mod grøn energiproduktion på tværs af flere aktivklasser, så en endnu større del af porteføljen bidrager til at understøtte vores ambitiøse klimamål,” siger Kåre Hahn Michelsen.

Del af klimamål
P+ har en målsætning om, at klimavenlige investeringer skal udgøre mindst 15 pct. af den samlede formue og mindst 50 pct. af formuen i opsparingsproduktet P+ Bæredygtig i 2030. Forventningen er, at de investeringer, som fonden foretager, vil leve op til EU’s taksonomi for klimavenlige investeringer og dermed vil bidrage til at opfylde P+’s klimamål.

”Med investeringen i klimavenlig kredit tager vi endnu et skridt i retning mod vores målsætninger om, at hhv. 15 og 50 pct. af porteføljen skal være investeret klimavenligt i 2030. Det er meget positivt og et godt eksempel på, hvordan hensynet til afkast og klimamål kan understøtte hinanden,” siger Kåre Hahn Michelsen.

Green Credit Fund I er desuden klassificeret som fuldt bæredygtig under artikel 9 i EU’s Disclosure-forordning. Det betyder, at fonden skal have bæredygtighed som mål, og at investeringerne ikke må have negativ indvirkning på klima, miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold. Fonden skal også leve op til en række oplysningskrav.

Det er vigtigt for P+, at kapitalforvalteren allerede fra start har en målsætning om, at fonden skal være klassificeret under artikel 9, og tager de hensyn, som er nødvendige for at undgå negativ indvirkning på både mennesker og miljø.

”Ansvarlige investeringer skal også være socialt ansvarlige. Det er et tema, vi følger tæt som en del af vores aktive ejerskab,” siger Kåre Hahn Michelsen.