IconNyheder / pressemeddelelser 

P+ bedst på afkast i januar

Medlemmer af P+ har hentet næsten halvdelen af det tabte afkast i 2022 hjem på årets første seks uger. Markederne er dog fortsat præget af stor usikkerhed, forklarer investeringsdirektør Kåre Hahn Michelsen.

20. februar 2023, kl. 12:00


Efter et vanskeligt 2022 tegner det nye år til at tage sig noget anderledes ud på de finansielle markeder.

”Der er tale om en blød landing. Væksten tager af, men vi undgår formodentlig en recession, og det er det mest positive, der er sket for de finansielle aktiver,” forklarer Kåre Hahn Michelsen, investeringsdirektør i P+.

I P+ startede året med et flot afkast, og markedsrenteprodukterne P+ Livscyklus og P+ Bæredygtig leverede det højeste afkast i branchesammenligningen fra den uvildige investeringsrådgiver Nikolaj Holdt Mikkelsen, som hver måned ser på afkastet hos pensionsopsparere med middel risiko og 15 år til pension.

Tocifret afkast i år
”Efter årets første seks uger havde vi allerede hentet næsten halvdelen af sidste års tab hjem, og mit bud er, at vi kan nå op på et tocifret afkast i år,” siger Kåre Hahn Michelsen.

Alle finansielle aktiver har foreløbig givet positive afkast i 2023. Aktierne har bidraget mest, men også kreditobligationer har givet fornuftige afkast i årets første halvanden måned. Det samme gælder de reale aktiver som eksempelvis ejendomme, infrastruktur og private equity.

”Der er fortsat stor usikkerhed i markedet og derfor giver det god mening at spille på mange heste. Jo mere usikkert verdensbilledet er, des mere fornuft er der i ikke at være for eksponeret mod en enkelt aktivklasse,” siger Kåre Hahn Michelsen.

Han udelukker ikke, at der kan ske tilbagefald for markederne, som fortsat er præget af stor usikkerhed, uanset hvordan situationen i Ukraine udvikler sig.

”Alt, hvad der har at gøre med inflation, energi og geopolitik udgør en risiko for de finansielle markeder, men markedskræfterne er gode til at indrette sig på en ny virkelighed. Sidste år frygtede vi eksempelvis at hele den tyske industri ville gå i stå, men det er jo ikke sket. I stedet har man omlagt energiforbruget og gennemført andre tiltag. Og så har det naturligvis også hjulpet med en mild vinter,” tilføjer han.