IconNyheder / pressemeddelelser 

Nej tak til lobbyarbejde imod Parisaftalen

Selskaber bør ikke finansiere organisationer, der udfører lobbyarbejde imod målene i Parisaftalen. Sådan lyder opfordringen fra P+ og en lang række internationale investorer.

13. november 2019, kl. 19:12

På generalforsamlingen i det australske mineselskab BHP stemte P+ i november for et forslag om, at BHP skal forlade brancheorganisationer, som modarbejder Parisaftalen gennem lobbyarbejde. Forslaget blev støttet af næsten 30 procent af aktionærerne.

Blandt en række investorer er der en stigende bekymring for, at selskaber modarbejder egne principper omkring klima gennem medlemskab af klimaskeptiske  interesse- og brancheorganisationer. Som investor ønsker P+ åbenhed og kritisk stillingtagen til medlemskaberne.

Afstemning ved generalforsamlingen i BHP er det seneste eksempel på, at P+ sammen med andre ansvarlige investorer tager fat i problemstillingen. Det fortæller Kirstine Lund Christiansen, chef for ansvarlige investeringer i P+:

”Vi er bekymrede for at porteføljeselskaber støtter organisationer, der bedriver lobbyvirksomhed imod Parisaftalen. Sammen med en lang række internationale investorer har vi derfor i den seneste tid sat fokus på problemet og opfordret store klimabelastende selskaber til at forholde sig aktivt til problematikken.”

Stor vægt bag opfordring
Gennem organisationen Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)  og Ceres har P+ i løbet af de seneste måneder opfordret store amerikanske virksomheder og den australske udvindingssektor til at vurdere, hvordan organisationer de støtter, arbejder med lobbyarbejde ift. klima.

Og der er stor vægt bag ordene. Investorerne bag repræsenterer henholdsvis 6,5 og 11 billioner amerikanske dollars i aktiver under forvaltning, og det forventes derfor også at selskaberne vil være lydhøre. Det fortæller Kirstine Lund Christiansen:

”Med vores opfordringer følger en række konkrete forslag til, hvordan selskaberne kan sikre, at der er overensstemmelse mellem deres holdninger og handlingerne hos de organisationer som de støtter. Vi opfordrer blandt andet selskaberne til at offentliggøre, hvilke organisationer de er medlemmer af og til løbende at vurdere organisationerne for at sikre, at deres handlinger ikke står i modsætning til selskabernes erklærede holdninger til klima. Hvis organisationerne modarbejder Parisaftalen kræver vi, at selskaberne enten presser på for ændringer eller afbryder samarbejdet.”

P+ er desuden en del af Climate Action 100+, som de næste fem år vil gå i dialog med nogle af verdens mest klimabelastende selskaber. Også her står spørgsmålet om lobbyarbejde imod Parisaftalen højt på dagsordenen.