IconNyheder / pressemeddelelser 

Menneskerettigheder er en prioritet i P+

Sammen med 100 andre institutionelle investorer opfordrer P+ regeringer til at kræve at selskaber integrerer menneskerettigheder i deres risikostyring.

23. april 2020, kl. 13:28

Det bør være obligatorisk for selskaber at gennemføre løbende risikostyring for at afdække, hvorvidt deres forretningsaktiviteter indebærer risici for mennesker. Et vigtigt skridt i en retning mod at få det til at ske er, at verdens regeringer kræver, at selskaber gennemfører menneskerettigheds-due diligence af deres faktiske og potentielle risici omkring menneskerettigheder.

Sådan lyder det i en erklæring fra Investor Alliance for Human Rights (IAHR), som P+ har underskrevet sammen med 100 andre investorer fra 13 lande, der tilsammen repræsenterer 4,2 billioner amerikanske dollars i aktiver under forvaltning.

”I vores arbejde med ansvarlige investeringer har vi fokus på, hvorvidt selskaberne i vores portefølje har tilstrækkelig god selskabsledelse til at forebygge og afbøde negativ påvirkning på mennesker. Med underskrivelsen af erklæringen fra IAHR opfordrer vi til, at regeringer gør det til at krav, at selskaberne inddrager menneskerettigheder i deres risikostyringsprocesser, så deres forretningsaktiviteters potentielle risici for mennesker vurderes på lige fod med eksempelvis de økonomiske,” siger chef for ansvarlige investeringer i P+, Kirstine Lund Christiansen, og fortsætter:

”De eksisterende krav fra regeringer om rapportering og de frivillige retningslinjer omkring hvordan selskaber bør arbejde med menneskerettigheder har hidtil vist sig ikke at være tilstrækkeligt til at få afdækket selskabers risici omkring menneskerettigheder. En gennemsigtig, omfattende og obligatorisk due diligence og rapportering er derfor en forudsætning for, at vi som ansvarlig investor, kan identificere risici for mennesker i vores porteføljer og foretage mere informerede og ansvarlige investeringsbeslutninger.”

Øget fokus på menneskerettigheder i P+

P+ arbejder allerede aktivt med menneskerettigheder, og underskrivelsen af erklæringen fra IAHR, ”The Investor Case for Mandatory Human Rights Due Diligence” understreger pensionskassens fokus på menneskerettigheder i investeringssammenhænge. Det fortæller Kirstine Lund Christiansen:

”I P+ har vi valgt at øge vores fokus på menneskerettigheder, og vi er derfor glade for, at Investor Alliance for Human Rights (IAHR) tilbyder en fælles platform for investorer, der ønsker at gøre deres indflydelse gældende omkring menneskerettigheder. Deres tilgang tager udgangspunkt i FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv og afspejler dermed P+´s politik på området. Som ansvarlig investor mener vi, at menneskerettigheder bør være en prioritet for virksomhederne, og det er den aktuelle erklæring med til at understrege.”

Læs mere om vores ansvarlige investeringer her