IconNyheder / pressemeddelelser 

Medlemsundersøgelsen har givet nye vinkler

Årets medlemsundersøgelse har givet P+ gode input til det videre arbejde med både ansvarlige investeringer og investeringspuljer.

15. februar 2021, kl. 10:24

19.500 tilfældigt udvalgte medlemmer blev i januar 2021 opfordret til at deltage i årets medlemsundersøgelse. Mere end 15 pct. valgte at deltage, og resultaterne har givet gode input til det videre arbejde med blandt andet at balancere medlemmernes forskellige holdninger og ønsker samt at lancere investeringspuljer til medlemmerne af P+.

Undersøgelsen gav medlemmerne mulighed for at fortælle, hvordan de mener, at P+ skal udvikle sig i fremtiden. En del af undersøgelsen spurgte også i år ind til medlemmernes præferencer ift. området ansvarlige investeringer.

Blandt de adspurgte medlemmer mente 56 pct., at det er sandsynligt, at de vil vælge at placere deres pensionsopsparing i en pulje med ekstra højt fokus på ansvarlighed og bæredygtig udvikling. Samtidig er der noget forskellig holdning blandt medlemmerne til, hvordan P+ skal tilgå arbejdet med ansvarlige investeringer. Her ønsker 15 pct., at pensionskassen udelukkende fokuserer på afkast, mens 26 pct. ønsker frasalg med det samme af selskaber, der ikke opfører sig ansvarligt. Det må altså konstateres, at medlemmerne er delte i dette spørgsmål, og det stiller krav til, hvordan vi sikrer, at alle medlemmer har mulighed for at føle sig hjemme i pensionskassen.


Investeringspuljer er på vej i 2021
Medlemsundersøgelsen afspejler flere års dialog på blandt andet pensionskassens generalforsamlinger, hvor der har været et medlemsønske om, at P+ introducerer investeringspuljer. Der arbejdes derfor fokuseret på at udvikle dette produkt.

Produktet har været undervejs i længere tid, og overgangen til en ny IT-platform har medført, at projektet er forsinket nogle måneder, og det har givet udfordringer også i den daglige betjening af medlemmerne.


Læs afrapporteringen på medlemsundersøgelsen her: P+ Medlemsundersøgelse resume 2021.

Hvis du har interesse i det, kan den fulde undersøgelse findes her.