IconNyheder / pressemeddelelser 

Medlemmerne har valgt P+’s nye bestyrelse

Det første bestyrelsesvalg i pensionskassen P+ har givet bestyrelsen et godt mandat fra medlemmerne til den fremtidige udvikling af pensionskassen.

29. april 2021, kl. 09:28

På forårets generalforsamling i pensionskassen P+ valgte medlemmerne at sende valget af de fire medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer til urafstemning blandt alle pensionskassens medlemmer. Den digitale urafstemning udløb onsdag den 28. april kl. 23.59, hvor 13 pct. af pensionskassens medlemmer havde valgt at deltage i medlemsdemokratiet og afgive deres stemme.

Af de ni opstillede kandidater er Helle Munk Ravnborg, Kathrine Ehnhuus, Peter Falkenham og Peter Løchte Jørgensen valgt til bestyrelsen.

Stort engagement
Bestyrelsesformand i P+ Kim Duus er glad for valgdeltagelsen og medlemmernes store engagement i bestyrelsesvalget:

”Som medlemsejet pensionskasse er det vigtigt, at medlemmerne i P+ engagerer sig i medlemsdemokratiet. Jeg vil derfor gerne takke medlemmerne for deres engagement i bestyrelsesvalget og for at give bestyrelsen et godt mandat til den fremtidige udvikling af pensionskassen."

P+ favner bredt
Bestyrelsesvalget i P+ har trukket flere overskrifter, og de opstillede kandidater har blandt andet haft klare holdninger til pensionskassens fremtidige investeringsstrategi og ansvarlige investeringer.

”P+ favner bredt, og i vores medlemsskare kan holdningerne til fx ansvarlige investeringer være delte. Det afgørende for mig er, at vi som bestyrelse kan rumme medlemmernes forskellighed. Vi skal hele tiden bestræbe os på at afbalancere de forskellige holdninger i medlemsskaren og bygge bro, så vi imødekommer flest muligt medlemmer,” siger Kim Duus og fortsætter:

”Jeg glæder mig derfor til at komme i gang med bestyrelsesarbejdet, så vi sammen kan få skabt den bedst mulige pensionskasse og de bedst mulige resultater for alle 100.000 medlemmer af P+.”

Bestyrelsen tiltræder med virkning fra dags dato og består af:
Kim Duus, formand
Johanne Legarth Nordmann (udpeget af Djøf)
Søren Vang Fischer (udpeget af IDA)
Helle Munk Ravnborg (valgt ved urafstemning)
Kathrine Ehnhuus (valgt ved urafstemning)
Peter Falkenham (valgt ved urafstemning)
Peter Løchte Jørgensen (valgt ved urafstemning)

Se hele resultat af urafstemningen her:

Kandidat  Stemmetal
Helle Munk Ravnborg  6.521 stemmer
Kathrine Ehnhuus  6.227 stemmer
Peter Falkenham  5.339 stemmer
Peter Løchte Jørgensen  5.288 stemmer
Thomas Damsgaard Tørsløv 5.098 stemmer
Kenneth Karlsson 5.032 stemmer
Åse Kogsbøll 4.205 stemmer
Michele Marques Fejø  2.717 stemmer
Heidi Birkler 1.880 stemmer

Om P+’s bestyrelse
Pensionskassens bestyrelse sidder for en treårig periode og udgøres af en formand og seks bestyrelsesmedlemmer.
Formanden er udpeget på baggrund af en indstilling fra Djøf og IDA, ligesom to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer er udpeget af henholdsvis Djøf og IDA. De resterende fire bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt pensionskassens medlemmerne på generalforsamlingen eller ved urafstemning.
I samarbejde med direktionen er bestyrelsen ansvarlig for den overordnede ledelse af P+ og sørger for, at pensionskassens formål opfyldes i overensstemmelse med lovgivningen samt P+’s vedtægt og regulativer.