IconNyheder / pressemeddelelser 

Investering skal styrke sundhedsvæsenet i Egypten og Marokko

P+ er medinvestor i virksomheden Humania, der opfører og driver privathospitaler i Egypten og Marokko. Målet er at give flere mennesker adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet.

11. januar 2021, kl. 13:55

P+ er med i en investering på i alt 290 millioner kroner i virksomheden Humania, der er en central og velrenommeret aktør på sundhedsområdet i Mellemøsten og Nordafrika. Investeringen skal bidrage til, at en større del af befolkningen får lettere adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet.

Investeringen er en del af et Humania-projekt til samlet 2,5 mia. kroner til hospitaler og ambulante klinikker i Cairo, Alexandria og Casablanca. Lande, hvor der er behov for øget kvalitet i sundhedsydelser, flere senge til patienter og nemmere adgang til behandling, medicin og vaccination for flere. Hospitaler og klinikker inden for den private sektor spiller en stor rolle i at videreføre den udvikling af sundhedsområdet, der er sat i gang i landene.

Opførelsen af hospitalerne vil ske med fokus på bæredygtighed inden for ressourcer som energi, vand og byggematerialer.

"Investeringen hviler på et fundament af globale investorer og partnere med stor erfaring inden for sundhedsområdet. Som medinvestor i Humania-projektet bidrager vi til en udvikling af sundhedssystemerne i Egypten og Marokko, der er nødvendig for at højne kvaliteten og tilgængeligheden af sundhedsydelser i landene. Samtidig skal investeringen understøtte, at Humania udvikler deres fokus på ansvarlighed på både kortere og længere sigt", siger underdirektør i P+ Kirstine Lund Christiansen.

I tråd med FN’s Verdensmål
P+ har fokus på investeringer, der både skaber afkast til medlemmer og understøtter FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Med forventeligt 600 yderligere sengepladser, mulighed for at behandle 1,6 millioner patienter årligt og beskæftige 6.500 fuldtidsansatte, når alle klinikker og hospitaler er i drift, er investeringen i tråd med P+’s mål om at understøtte FN’s Verdensmål. Nærmere bestemt målene om adgang til essentielle sundhedsydelser af høj kvalitet samt rekruttering, udvikling og fastholdelse af sundhedsarbejdsstyrken i udviklingslande.

Investeringen sker gennem IFU (Investeringsfonden for udviklingslande) på vegne af Danish SDG Investment Fund.

Om Danish SDG Investment Fund
Danish SDG Investment Fund blev etableret i 2018 for at fremme FN’s Verdensmål ved at tilbyde risikovillig kapital til kommercielle bæredygtige projekter i udviklingslande og vækstmarkeder. Danish SDG Investment Fund er et offentligt-privat samarbejde med midler fra den danske stat, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og en række private investorer og pensionsselskaber, heriblandt P+.


Læs om ansvarlige investeringer i P+