IconNyheder / pressemeddelelser 

Husk menneskerettighederne i den grønne omstilling

Risikoen for forbindelse til tvangsarbejde i Kina kaster en skygge over investeringer i solceller. Det bliver vi nødt til at adressere som investorer.

16. januar 2024, kl. 13:00

Debatindlæg af Kirstine Lund Christiansen, chef for ansvarlige investeringer i P+. Debatindlægget blev bragt i Finans mandag den 15. januar 2024.

I december landede aftaleteksten fra årets klimatopmøde, COP28. Her anerkendte 198 lande for første gang i en fælles erklæring, at vi skal bevæge os væk fra fossile brændsler og accelerere omstillingen til vedvarende energikilder. Det indebærer blandt andet, at vi skal tredoble investeringerne i vedvarende energi.

I P+, Pensionskassen for Akademikere, ønsker vi at understøtte den bevægelse igennem vores investeringer. Derfor har vi bl.a. fravalgt kulselskaber og alle de største olie- og gasselskaber. Og alene i 2023 investerede vi ca. 2 mia. kr. i vedvarende energi.

Vi har en målsætning om, at mindst 15 pct. af vores portefølje skal være investeret i klimavenlige investeringer i 2030. Derfor leder vi løbende efter nye klimavenlige investeringer. Og her står vi med et dilemma i forhold til solceller.

Høj risiko for forbindelser til tvangsarbejde 
Kina har investeret massivt i forsyningskæderne til solceller. Fra udvinding og forarbejdning af vigtige materialer til produktionen af de færdige solpaneler. Resultatet er, at kinesiske producenter sidder på over 80 pct. af markedet ifølge et estimat fra Det Internationale Energiagentur. 

Ud fra en markedsbetragtning kan koncentrationen i sig selv være bekymrende. Men det er særligt bekymrende, at de kinesisk dominerede forsyningskæder medfører en høj risiko for mulig brug af tvangsarbejde.

Flere uafhængige kilder har dokumenteret, at den kinesiske stat systematisk undertrykker den etniske minoritet uighurerne i Xinjiang-provinsen. Ifølge rapporter, der er baseret på både vidnesbyrd og lækkede dokumenter fra kinesiske myndigheder, bliver uighurere bl.a. udsat for overvågning og vilkårlige tilbageholdelser, ligesom de risikerer at havne i interneringslejre og blive sat til tvangsarbejde. Og netop solcelleproduktionen er en af de industrier, hvor risikoen for forbindelser til tvangsarbejde er meget høj, konkluderer bl.a. Sheffield Hallam University.

Dilemmafyldte grønne investeringer 
De kontroller, der bliver foretaget på fabrikkerne i Xinjiang, fremstår ofte uigennemsigtige. Og det er svært at spore råmaterialer på tværs af en kompleks forsyningskæde. Resultatet er, at man som investor alt for ofte støder panden mod en kinesisk mur af manglende transparens.

Situationen i Xinjiang understreger dermed, at også klimavenlige investeringer er dilemmafyldte. Derfor er det vigtigt, at vi som investorer tænker bæredygtighed i bred forstand, og at vi tager vores forholdsregler, så investeringerne sker med respekt for både mennesker og klima. 

Vi har derfor gennemgået vores portefølje og sagt farvel til 10 kinesiske selskaber, som vi vurderer, er tæt forbundne til problematikken i Xinjiang. Yderligere 10 selskaber, der er eksponeret via deres forsyningskæder, er sat under skærpet observation og aktivt ejerskab. Vi har også intensiveret vores dialog med de kapitalforvaltere, der har investeret i solenergi på vegne af P+, for at øge deres fokus på problematikken og ansvarlig virksomhedsadfærd i leverandørkæder.

Dermed mener vi, at vi fortsat kan understøtte den grønne omstilling med investeringer i solceller. Men vi vil løbende evaluere vores tilgang og følge op over for både selskaber og kapitalforvaltere. For det her er et dilemma, man som investor bliver nødt til at tage stilling til løbende.