IconNyheder / pressemeddelelser 

Flot opbakning til første generalforsamling i P+

Stor tilslutning, god dialog og fælles syn på retningen for P+ prægede første generalforsamling for pensionskassen, der samler flere end 100.000 akademikere.

24. august 2020, kl. 09:38

Den 19. august 2020 holdt vi den første generalforsamling i P+ efter fusionen. Grundet COVID-19 blev den afviklet fuldt elektronisk. Forud for generalforsamlingen havde næsten 1.000 medlemmer tilmeldt sig. På dagen var der afgivet over 1.600 fuldmagter, og flere end 400 medlemmer loggede sig ind på generalforsamlingen via telefon, computer eller tablet.

Selvom vi mødtes i anderledes rammer, var der stort engagement og aktiv deltagelse gennem hele generalforsamlingen.

I store linjer var temaerne nye investeringspuljer, ansvarlige investeringer og forskellige aspekter af medlemsinvolvering. Der kom mange gode synspunkter frem, som bestyrelsen kan tage med i det videre arbejde, og det er positivt, at der overordnet er enighed om vejen, vi skal gå i P+. Blandt andet inden for ansvarlige investeringer, som var et af de centrale punkter på dagsordenen, hvor der var særligt stort engagement i en debatten og efterfølgende afstemninger.

Der var tre medlemsforslag til afstemning inden for ansvarlige investeringer: Forslag om frasalg af aktier mv. i kulselskaber, forslag om frasalg af aktier mv. i olieselskaber og forslag om åbenhed om fortsatte investeringer i klimabelastende selskaber. Alle tre forslag vandt overbevisende tilslutning blandt forsamlingen, hvilket gav et vigtigt og tydeligt signal for det fremtidige fokus for bestyrelsesarbejdet.   

Frihed til valg af investeringspuljer på vej
Generalforsamlingen vedtog et forslag fra bestyrelsen om ændring af P+ Regulativ 2019 – forberedelse til investeringspuljer. Dermed er det første skridt taget mod, at medlemmerne også på investeringssiden får øget valgfrihed. Nye investeringspuljer forventes klar til lancering i 2021, i første omgang til nye medlemmer. Investeringspuljer vil være til fortsat dialog på efterårets fyraftensmøder, der blev annonceret på generalforsamlingen.

I alt blev seks forslag behandlet på generalforsamlingen. Der var også fremsat forslag om genindførsel af suppleanter til bestyrelsen, fuld elektronisk generalforsamling eller afholdelse af generalforsamling centralt i landet samt særskilt site og tillæg i nyhedsbrev målrettet medlemmer på pension. Disse forslag fik ikke flertal ved afstemning, men tages med i det videre arbejde i bestyrelsen.

Du kan se referatet fra generalforsamlingen her

Du kan følge med i seneste nyt om ansvarlige investeringer i P+ her 

Mere dialog
I efteråret inviterer P+ til fyraftensmøder, hvor du som medlem kan høre nærmere om din pension og pensionskasse og give dit besyv med til fremtidens P+.

Læs mere om fyraftensmøderne og tilmelding her