IconNyheder / pressemeddelelser 

Et begivenhedsrigt år for ansvarlige investeringer

30 pct. CO2-reduktion, farvel til russiske investeringer, lancering af P+ Bæredygtig, stemmer ved næsten 3.200 generalforsamlinger og nye investeringsdilemmaer. 2022 var et begivenhedsrigt år i P+’s arbejde med ansvarlige investeringer. Det viser den nye rapport om samfundsansvar.

10. marts 2023, kl. 07:30


Allerede tidligt på året stod det klart, at 2022 ville blive et hektisk år, når det handler om ansvarlige investeringer. Fra begyndelsen af året sagde P+ farvel til russiske investeringer. Og i løbet af året stemte P+ ved hele 3.189 selskabers generalforsamlinger – en stigning på 5 pct. i forhold til året før.

I kraft af en målrettet indsats blev 2025-målet om at reducere CO2-aftrykket med 30 pct. desuden allerede indfriet i 2022. Det fortæller Kirstine Lund Christiansen, som er chef for ansvarlige investeringer i P+.

”Vi har gennem en årrække arbejdet målrettet på at nedbringe vores CO2-aftryk. Det betyder, at vi på kun tre år har reduceret CO2-aftrykket fra vores investeringer med over 30 pct. Derfor har vi hævet overliggeren med nye reduktionsmål. I 2025 skal vi nemlig nu opnå en CO2-reduktion på 45 pct. Og vi har samtidig vedtaget, at reduktionen skal nå op på 65 pct. inden udgangen af 2030,” siger hun.

P+ Bæredygtig lanceret
I marts 2022 nåede P+ en vigtig milepæl, da vi som den første arbejdsmarkedspensionskasse lancerede et opsparingsprodukt med ekstra højt fokus på bæredygtighed. Her kan man som medlem opnå endnu større fokus på bl.a. menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø, klima, ansvarlig skat og ledelsesmæssige forhold, end man allerede har i vores standardprodukt.

”I P+ besluttede vi fra begyndelsen, at P+ Bæredygtig skulle give vores medlemmer en tilstrækkelig risikospredning til, at de med ro i maven kan vælge at placere hele deres pensionsopsparing i P+ Bæredygtig. Det har flere konsekvenser for, hvordan porteføljen er sammensat. Det er en konstant balancegang, hvor vi løbende holder øje med porteføljen for at sikre os, at vi har de rigtige til- og frasorteringskriterier i forhold til den sammensætning, vi gerne vil opnå, når det handler om ansvarlighed, risiko og afkast. Det kan man læse meget mere om i vores nye rapport om samfundsansvar,” fortæller Kirstine Lund Christiansen.

I dybden med dilemmaerne
Som investor står P+ løbende over for dilemmaer, hvor vi skal prioritere og træffe svære valg. Et af de svære dilemmaer i 2022 handlede om investeringer i våben.

På generalforsamlingen i 2021 blev der vedtaget et medlemsforslag om at foretage et investeringsstop i virksomheder, der leverer våben eller militært udstyr til Saudi Arabien og De Forenede Arabiske Emirater, da de er aktive i krigen i Yemen. På den baggrund fravalgte P+ i 2021 investeringer i 19 selskaber, der i perioden efter 2016 havde solgt våben eller militært udstyr til de to koalitionslande.

”Efterfølgende har verden ændret sig, og i 2022 genbesøgte bestyrelsen i P+ derfor beslutningen og vedtog at justere den metode, som P+ har brugt til at fravælge våbenselskaber. Det betyder, at P+ fremover vil fravælge våbenselskaber, som har indgået nye kontrakter med Saudi Arabien eller De Forenede Arabiske Emirater inden for det seneste år, når vi som minimum én gang om året opdaterer vores fravalgsliste,” fortæller Kirstine Lund Christiansen.

Ud af de 19 våbenselskaber, som blev fravalgt i 2021, har de 16 ikke indgået nye kontrakter det seneste år. De vil derfor ikke længere være omfattet af P+’s fravalg. I forbindelse med gennemgangen af vores portefølje fandt vi frem til to nye selskaber, der i mellemtiden har indgået en kontrakt med Saudi Arabien eller De forenede Arabiske Emirater. Det betyder, at P+ fra januar 2023 har valgt fem våbenselskaber fra.

Læs mere i rapporten om samfundsansvar her: