IconNyheder / pressemeddelelser 

Derfor tilbyder P+ forebyggende sundhedstiltag

Den seneste tid har medlemmer af P+ henvendt sig med spørgsmål om vores sundhedstilbud, der blandt andet omfatter online læge og online psykolog. I P+’s bestyrelse vil vi derfor gerne forklare, hvorfor vi har lanceret tiltagene.

4. oktober 2023, kl. 14:00

En pensionsordning består grundlæggende af både opsparing og forsikringer. Man kan helt overordnet sige, at opsparingen er den vigtigste del, den dag man går på pension. Men frem til den dag, hvor man skal bruge sin opsparing, er det faktisk forsikringerne, der er vigtigst. Frem for alt invalideforsikringen. Den betyder nemlig, at man fortsat kan forsørge sin familie og opretholde sin levestandard, selvom man mister evnen til at arbejde.

Vi ser desværre en trist udvikling. Gennem de seneste år er stadig flere af vores medlemmer blevet ramt af så alvorlig sygdom, at de ender med at blive invalidepensionister. Alene sidste år blev 170 medlemmer af P+ invalidepensionister. Og andelen af vores medlemmer, der får invalidepension, er steget med 20 pct. på 5 år. Det er især psykiske diagnoser som stress, angst og depression, som er årsagen. Men der er fortsat også en del medlemmer, der bliver ramt af fysiske lidelser.

Det har først og fremmest store menneskelige omkostninger for den enkelte og familien, når et medlem bliver ramt af så alvorlig sygdom, at man må trække sig fra arbejdslivet. Men det har også store økonomiske omkostninger for fællesskabet i P+.

Det koster i gennemsnit ca. 11 mio. kr., når et medlem på 40 år får tilkendt invalidepension. Når stadig flere bliver invalide, stiger udgifterne for alle medlemmer. Det var tilfældet sidste år, hvor vi måtte sætte priserne på invalidepensionerne op. På et regulativ steg præmierne med hele 66 pct. Og hvis vi ikke gør noget, risikerer priserne at stige yderligere.

Forebyggende sundhedstiltag
P+ har lanceret en række forebyggende sundhedstiltag for at vende udviklingen. Vi har blandt andet lanceret Online psykolog og Online læge, som vores medlemmer har mulighed for at benytte alle dage året rundt. På den måde kan man komme tidligere i gang med at sætte ind over for både psykiske og fysiske skavanker – også i den travle hverdag, som vores medlemmer har.

Online læge er bemandet med speciallæger i almen medicin, og langt hovedparten arbejder som praktiserende læge ved siden af. I år forventer selskabet bag online lægen, at vores medlemmer vil gennemføre over 10.000 konsultationer. Og tilfredsheden med konsultationerne ligger på 4,6 ud af 5. På samme måde er Online psykologen bemandet af autoriserede psykologer, og her ligger tilfredsheden blandt vores medlemmer på 4,8 ud af 5.

Vi har mødt en bekymring om datasikkerheden i forhold til Online læge og Online psykolog blandt nogle medlemmer. Derfor er det vigtigt for os at slå fast, at udbyderen har bekræftet over for P+, at de ikke bruger tredjepartssporing i deres apps, ligesom deres arbejde med at overholde databeskyttelsesforordningen (GDPR) årligt bliver revideret af et eksternt revisionshus. Og P+ har kun adgang til data i samlet og anonymiseret form for hele medlemsbasen og udelukkende til statistiske formål.

Ved siden af Online lægen og Online psykolog har vi en målrettet indsats imod senfølger efter hjernerystelser, der allerede har hjulpet adskillige medlemmer tilbage til hverdagen. Og vi er på vej med et nyt tiltag, som vi kalder Tidlig indsats. Her kan medlemmer, der er ramt af alvorlig sygdom, få tilknyttet en fast sygeplejerske, som kan hjælpe dem med at komme tilbage til hverdagen. Sammen med sygeplejersken tilrettelægger man et individuelt forløb med udgangspunkt i den enkeltes konkrete udfordringer. Og så kan medlemmet få hjælp med at navigere i forhold til både arbejde, jobcenter og sundhedssystem.

Virksomheden, der står bag Tidlig indsats, har stor succes fra tilsvarende samarbejder med at hjælpe medlemmer tilbage i arbejde. Faktisk vender 3 ud af 4, der har været langtidssyge i mere end et år, tilbage til arbejdsmarkedet. Hvis vi ser på dem, der har været sygemeldt under et år, er succesraten endnu højere. 

En solidarisk forsikring
Nogle vil måske tænke, at tiltagene lyder dyre. Men faktisk koster det lige under 50 kr. om året pr. medlem at tilbyde fri adgang til både online læge og psykolog. Og vi forventer, at tiltagene kan være med til at forhindre yderligere prisstigninger. Hvis vi kan forebygge, at bare et par medlemmer bliver invalidepensionister, fordi de kommer tidligere i behandling, er hele indsatsen nemlig finansieret. Og mere til. Der er med andre ord tale om en investering.

Nogle ville måske alligevel gerne have haft mulighed for selv at vælge tilbuddene til eller fra. Her skal man dog huske, at forsikringer og arbejdsmarkedspensioner grundlæggende er kollektive og solidariske ordninger. Hvis vi ikke vender udviklingen, vil nye prisstigninger ramme alle. Af samme årsag mener vi, at alle skal være omfattet af de forebyggende tilbud.

Vi vil løbende evaluere vores tilgang og tage stilling til, om det er de rigtige tiltag, vi har implementeret. Men vi er ikke i tvivl om, at forebyggende sundhedstiltag er en nødvendighed, hvis vi skal knække kurven. Både for den enkeltes skyld. Og for at holde udgifterne nede for fællesskabet, så der går flest muligt penge til medlemmernes pensioner.

- Bestyrelsen i P+