IconNyheder / pressemeddelelser 

Depotrenten for 2024 er fastsat

Langt størstedelen af medlemmer med en gennemsnitsrenteordning i P+ kan se frem til en depotrente på 4,5 pct. i 2024.

12. december 2023, kl. 14:00

Depotrenten er den rente, som opsparinger i gennemsnitsrenteordninger i P+ bliver forrentet med. Depotrenten fastsættes på baggrund af den økonomiske situation, det faktiske afkast de foregående år og pensionskassens generelle økonomi.

Som resultat oplever medlemmer på gennemsnitsrenteordninger en udjævning af afkastet, da P+ reserverer en del af overskuddet fra gode år, så man kan trække på reserven i dårlige år.

”Vi gik ind i 2023 med en depotrente på 0 pct. Målet var at få genopbygget vores reserver efter 2022, hvor størstedelen af vores medlemmer fik en depotrente på 7 pct. for året samlet set, trods et negativt afkast i 2022 på minus 12,3 pct. Reserverne sikrer vores medlemmer mod for store udsving i den fremtidige forrentning af deres opsparing, og den positive markedsudvikling i år har medvirket til, at reserverne nu igen er velpolstrede. Derfor har vi fastsat depotrenten til 4,5 pct. i 2024 for langt størstedelen af vores medlemmer med en gennemsnitsrenteordning,” siger Kåre Hahn Michelsen, adm. direktør i P+.

For medlemmer som har deres pensionsordning på P+ Regulativ 2019 ligger depotrenten på 1 pct. i 2024, mens medlemmer på garanterede ordninger får en depotrente på 0 pct.

Find din depotrente på Min pension
Din depotrente afhænger af, hvornår du blev medlem af P+, og hvilken pensionsordning du har. Du kan finde din depotrente for 2024 under ’Dine oplysninger’ på medlemsportalen Min pension. Medlemmer på P+ Livscyklus har ikke depotrente. I stedet følger forrentningen af opsparingen de faktiske afkast. Læs mere om P+ Livscyklus her.