IconNyheder / pressemeddelelser 

Brug din stemme, opfordrer IDA og Djøf

De to formænd for Djøf og IDA opfordrer medlemmerne af P+ til at stemme ved det kommende valg til bestyrelsen for pensionskassen.

19. marts 2024, kl. 14:00

Ifølge vedtægten for P+ består bestyrelsen af syv medlemmer, hvoraf de to er udpeget af hhv. IDA og Djøf. For IDA varetages posten af næstformand, Aske Nydam Guldberg og for Djøf af formand for Djøf Offentlig, Johanne Nordmann. De to organisationer har i enighed indstillet Lars Bo Bertram til formandsposten, og valget af ham skal godkendes på generalforsamlingen.

De øvrige fire bestyrelsesmedlemmer skal vælges af medlemmerne af P+ ved en urafstemning, som løber fra den 8. til 22. april. Bestyrelsen i P+ er forpligtet til at indstille en samlet bestyrelsesliste til valget og skifter ud på en enkelt post ud over udskiftning på formandsposten.

”Djøfs bestyrelse opfordrer alle medlemmer med pension i P+ til at afgive deres stemme, når der skal vælges ny bestyrelse i P+. Bestyrelsen er forpligtet til at indstille en samlet bestyrelsesliste til valget. I Djøf har vi tillid til, at bestyrelsens liste sikrer, at den samlede bestyrelse besidder de faglige kompetencer og erfaring, der kræves for sikre en forsvarlig drift af pensionskassen,” siger Sara Vergo, formand for Djøf.

Nogenlunde samme opfordring lyder fra Laura Klitgaard, formand for IDA.

”IDAs formandskab vil opfordre alle medlemmer med pension i P+ til at stemme i forbindelse med det forestående valg til bestyrelsen i P+.  Det er vores vurdering, at den samlede bestyrelsesliste, som er indstillet inden valget, indeholder en god faglig balance, og vi har tiltro til, at bestyrelsens liste efterlever de krav, der er til kompetencer for forsvarlig drift af en pensionskasse, som Finanstilsynet stiller. Den foreslåede liste peger grundlæggende på den siddende bestyrelse, men med en ny formand og en udskiftning på en enkelt af bestyrelsesposterne, som dækker særlig dyb faglig indsigt i pensionsprodukter, kapitalforvaltning og finansiel regulering," siger Laura Klitgaard.

Læs mere om valg til bestyrelsen og P+'s generalforsamling i 2024 her.

Opdatering 3. april: Ved generalformsalingen i P+ blev Lars Bo Bertram valgt som bestyrelsesformand.