IconNyheder / pressemeddelelser 

Ansvarlighed under udvikling

Hvordan har arbejdet med ansvarlige investeringer i P+ ændret sig de seneste år? Chef for ansvarlige investeringer i P+ deler ud af sine erfaringer.

12. august 2021, kl. 12:31

I 2017 interviewede erhvervsmediet CSR.dk chef for ansvarlige investeringer i P+, Kirstine Lund Christiansen, om arbejdet med ansvarlige investeringer. Men hvordan har arbejdet med ansvarlige investeringer ændret sig de seneste fire år? Det har CSR.dk spurgt Kirstine Lund Christiansen om, og vi bringer her et uddrag af hendes svar.

Hvordan påvirker det generelt stigende fokus på ansvarlige investeringer i finanssektoren P+?
Vi mærker selvfølgelig også den øgede opmærksomhed. Ikke mindst i kraft af vores medlemmer, som vi oplever i stigende grad interesserer sig for, hvordan vi som pensionskasse arbejder med ansvarlige investeringer.

Derfor er vi også meget opmærksomme på, hvordan vi får formidlet vores arbejde over for medlemmerne. Arbejdet med ansvarlige investeringer er ofte komplekst og dilemmafyldt, og det er en vigtig pointe, som vi gerne vil dele med medlemmerne. Og det gælder vel og mærke både, når vi adskiller os positivt, og når vi er udfordret. Med åbenheden håber vi at bidrage til en øget vidensdeling og dermed en mere kvalificeret debat om ansvarlighed i investeringssammenhænge.

Det øgede fokus på ansvarlighed har også betydet, at nogle af de opgaver, vi tidligere har løst for at følge internationale retningslinjer, nu er opgaver, som er blevet lovpligtige. Det gælder fx de processer for rettidig omhu, såkaldt due diligence, som vi implementerede for fire år siden. Dengang valgte vi at integrere miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici i vores vurdering af investeringer på tværs af alle aktivklasser for at følge internationale retningslinjer, mens vi i dag er forpligtet til det i kraft af EU’s regler for bæredygtig finansiering, den såkaldte disclosure-forordning.

Og så har vi løbende opnormeret med ansatte, der har fokus på ansvarlige investeringer. Senest har vi ansat en risk manager, da vi har brug for kompetencer, som både forstår de krav der stilles til ansvarlighedsdata, og som kan integrere det i vores rapportering på linje med andet data.

Hvad gør P+ i dag, som I ikke gjorde for fire år siden?
Når vi tidligere vurderede risici i relation til ansvarlighed var vores primære fokus på risici for miljø og mennesker. Nu vurderer vi også systematisk potentielle ansvarlighedsrelaterede finansielle risici for P+. Altså hvorvidt miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige begivenheder eller omstændigheder i en virksomhed kan have negativ påvirkning på vores afkast.

Som nævnt har vi det seneste år også prioriteret at øge transparensen om vores beslutninger. Det har vi bl.a. gjort ved at offentliggøre en liste over vores investeringer i nogle af verdens mest CO2-intensive selskaber samt information om, hvordan vi arbejder med selskaberne. Vi har også udgivet et metodepapir, som grundigt beskriver vores tilgang til olie- og kulselskaber og været åbne omkring de selskaber i porteføljen, vi har identificeret med mulig relation til militærregimet i Myanmar, og hvordan vi forholder os til dem. Og så har vi udviklet et interaktivt dilemmaspil, så vores medlemmer kan prøve kræfter med ansvarlige investeringer i praksis.

I 2020 tilsluttede vi os desuden Net-Zero Asset Owner Alliance, og vi har dermed forpligtet os til, at vores portefølje skal være CO2-neutral i 2050. Det er et prioriteret projekt i P+ at nå denne målsætning, og vi er i øjeblikket i gang med en analyse af porteføljen for at identificere, hvad det vil kræve at nå vores klimamål.

I bestræbelserne på at opnå en CO2-neutral portefølje har vi allerede i 2020 frasolgt 51 CO2-intensive selskaber, heraf 40 kulselskaber, for i alt 296,8 mio. kr. og investeret for ca. 1,4 mia. kr. i nye fonde, som vil investere i vedvarende energi. I januar 2021 flyttede vi desuden 2,5 mia. kr. over i en fond med et lavt CO2-aftryk.

Hele interviewet kan læses på CSR.dk (kræver medlemskab).

Du kan læse mere om vores aktuelle indsatser og løbende arbejde med ansvarlige investeringer her