IconNyheder / pressemeddelelser 

Akademikere bliver gerne længere på arbejdsmarkedet

Vi er enige med blandt andre Djøf og IDA i, at der bør fokuseres på at sikre bedre muligheder for en attraktiv seniorkarriere. Næsten hvert tredje medlem af P+ er i job efter folkepensionsalderen.

31. august 2023, kl. 12:00

Debatindlæg af Kåre Hahn Michelsen, direktør i P+. Debatindlægget blev bragt i Berlingske 31. august 2023.

Det danske pensionssystem er ved flere lejligheder kåret som et af verdens bedste. Den seneste tid er der dog rejst en debat om, hvorvidt danskerne sparer for meget op til alderdommen. Danica Pension estimerer i Berlingske 17. august, at op imod hver fjerde dansker vil få så stor en opsparing, at de kan trække sig fra arbejdsmarkedet før deres folkepensionsalder.

Lad os indledningsvis glæde os over, at det i denne sammenhæng ikke er risikoen for fattige pensionister, der giver anledning til debatten, men derimod den stigende økonomiske tryghed for landets seniorer. Det vidner om, hvor langt vi er nået, siden arbejdsmarkedspensionerne blev født med Fælleserklæringen i 1987.

På den anden side er det klart, at man ud fra en samfundsøkonomisk betragtning bliver nødt til at forholde sig til risikoen for en faldende arbejdsstyrke. Det store spørgsmål er derfor, om flere danskerne vil gå på selvfinansieret pension i fremtiden.

I P+, Pensionskassen for Akademikere forvalter vi pensioner for over 110.000 akademikere, som generelt har ganske pæne pensionsordninger.  I dag bliver vores medlemmer i gennemsnit på arbejdsmarkedet, til de er 67 år. Over de seneste 12 år har de gradvist hævet pensionsalderen med et år, og mange ønsker at blive endnu længere.

Fire ud af ti vil arbejde videre
Faktisk er billedet i dag, at næsten hver tredje af vores medlemmer er i job efter deres folkepensionsalder. Og når vi spørger de af vores medlemmer, der står over for at skulle gå på pension de kommende år, er tallet endnu højere. Fire ud af ti forventer nemlig at blive på arbejdsmarkedet i mindst et år længere end deres folkepensionsalder. Heraf forventer halvdelen at fortsætte med at arbejde fuld tid.

I fremtiden vil nogle uden tvivl benytte sig af muligheden for selv at vælge deres pensionsalder, hvis økonomien tillader det. Men mange vil formentlig – ligesom vores medlemmer giver udtryk for – vælge at fortsætte på arbejdsmarkedet, også selvom de kunne have trukket sig tilbage. Hvis rammerne vel at mærke matcher den fleksibilitet, man forventer i dag. Og som de kommende generationer kun i endnu højere grad vil tage for givet.

Derfor er vi enige med blandt andre Djøf og IDA i, at fokus bør være at sikre bedre muligheder for en attraktiv seniorkarriere. Så de kompetente og erfarne seniorer, som ønsker at fortsætte arbejdslivet, får endnu bedre muligheder for fortsat at bidrage. Ligesom mange af vores medlemmer gerne vil.