IconNyheder / pressemeddelelser 

2019 – et år i fusionens tegn

2019 var et begivenhedsrigt år. Efter mange års samarbejde blev DIP og JØP til P+, og pensionskassen endte med et investeringsafkast på 11,4 pct. Læs mere i årsrapporten.

30. marts 2020, kl. 09:08

Fusion
På årets generalforsamlinger i DIP og JØP var der stor opbakning til bestyrelsens forslag om at samle ingeniører, jurister og økonomer i én fælles pensionskasse. For bestyrelserne har fusionen handlet om at konsolidere det gode samarbejde og fremtidssikre medlemmernes pensionskasse. Og det er bestyrelsens ambition, at medlemmerne hurtigt skal kunne mærke fordelene ved fusionen, bl.a. gennem flere valgmuligheder i pensionsordningen.

Afkast
2019 var et godt år på de finansielle markeder, og med et investeringsafkast på 13,3 mia. kr. tegner året sig for det højeste absolutte afkast i pensionskassens historie. Det er et tilfredsstillende afkast, der blev skabt på baggrund af en bredt sammensat portefølje, hvor alle aktivklasser bidrog positivt. Afkastet på 11,4 pct. er i markedets lavere ende, men skal ses i en sammenhæng med en strategi, hvor pensionskassen i 2018 leverede et af sektorens mindste tab på kun 1,6 pct. Resultatet er dermed i tråd med pensionskassens langsigtede strategi om kontrolleret risikotagning, og afkastet over de seneste 5 år er stadig på niveau med sektoren.

Stigende interesse for pension
Pensionskassen oplever en stadig stigende interesse for pension blandt medlemmerne, og på medlems-møderne rundt om i landet er engagementet og spørgelysten stor. P+’s elektroniske nyhedsbreve bliver godt modtaget, og ca. hver tredje medlem læser med.

Aftale om Boligreguleringsloven
Boligreguleringsloven fastsætter rammerne for udlejning af pensionskassens ejendomme, og i slutningen af januar blev der indgået en politisk aftale om at ændre loven. P+ har en stor portefølje af danske ejendomme, og pensionskassen valgte ved værdifastsættelsen pr. 31. december 2019 at indregne usikkerheden ved et evt. kommende politisk forlig ved at nedskrive ejendomsporteføljen med 425 mio. kr.

Læs hele årsrapporten her.

SFCR-rapport
P+ har udarbejdet rapport om pensionskassens solvensmæssige og finansielle situation for 2019. Læs rapporten her.