En børnepension sikrer dine børns opvækst, hvis du ikke kan arbejde på grund af sygdom eller ikke er der til at forsørge dem.

Børnepensionen udbetales den 1. i måneden efter, du har fået tilkendt varig invalidepension eller din død. Børnepensionen udbetales indtil den alder, som er fastsat for pensionsordningen. Der bliver også udbetalt børnepension, hvis der udbetales midlertidig invalidepension i P+, tidligere JØP.

Der kan også udbetales børnepension til børn ved alderspensionering, når du har pension i P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1, P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1 og P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2. I P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 optaget før den 1. juli 2007 kan der ligeledes være pension til børn ved alderspensionering. Her starter udbetaling af børnepensionen samtidig med, at den livsvarig alderspension starter med at blive udbetalt.

Min pension kan du se, hvilke børnepensioner du har i pensionskassen. Du finder Forudsætningsbilag for P+ her, P+, tidligere JØP her og P+, tidligere DIP her.  

 

Har du pension i andre selskaber, kan du logge ind på Pensionsinfo.

Pensionskassen anvender klausul ved optagelse, væsentlige stigninger i den månedlige indbetaling og ændringer på pensionsordningen i stedet for helbredsoplysninger. Du kan læse mere her.

Dine børn, adoptivbørn samt stedbørn, som du forsørger, kan modtage børnepension. Stedbarnsforholdet skal være etableret, før barnet fylder 18 år. Skal et stedbarn have ret til børnepension, skal du være gift med barnets far/mor. Dog vil der blive udbetalt børnepension ved død til en samlevers barn i P+, tidligere JØP. Børn, der undfanges efter medlemmets overgang til invalide- eller alderspension, er ikke berettiget til børnepension.

Den månedlige pension beskattes som personlig indkomst, dvs. at der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag (8 pct.) af pensionen. Det er barnet, som beskattes af udbetalingen. Kan udbetalingen af børnepensionen indeholdes i barnet frikort, er udbetalingen af børnepensionen i praksis ’skattefri’.

Du kan læse om de faktorer, som har betydning for, hvordan din pension fastsættes og reguleres her.

Ja, alle månedlige pensionerne kan ændre sig under udbetaling, både negativt og positivt. Udbetalingernes størrelse fastsættes som udgangspunkt årligt.

 

Her kan du se, hvilke pensioner, der udbetales månedligt:

 • Varig og midlertidig invalidepension
 • Livsvarig alderspension
 • Ægtefællepension
 • Ægtefælle-/samleverpension
 • Børnepension
 • Supplerende alderspension
 • Ratepension

 

På pensionsordningen kan du se dine pensionstyper og hvilken aftale, der gælder for dem. Du kan læse om de faktorer, som har betydning for, hvordan din pension fastsættes og reguleres her.

Du kan vælge en børnepension på 1 eller 20 % af alderspension ved 68 år eller op til 20 % af din løn på aftaletidspunktet. Er du eller har du været offentligt ansat, skal børnepensionen mindst udgøre 1 % af din alderspension ved 68 år eller din lønindkomst på aftaletidspunktet. Børnepensionen udbetales til børn under 21 år.

Det er muligt at fastsætte børnepensionen på pensionsordninger omfattet af P+ Regulativ 2019; P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 og P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4, dog ikke hvis:

 • Du modtager pension
 • Der gælder særlige forhold for din pensionsordning.

 

Ovennævnte er ikke muligt for pensionsordninger omfattet af:

 • P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1, hvor børnepensionen er 20 % af din alderspension ved 67 år. Efter 67 år svarer børnepensionen til 20 pct. af den alderspension, du selv kan modtage. Børnepension udbetales frem til barnet 24 år.
 • P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1 og P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2, hvor børnepensionen er 20 pct. af din alderspension ved 65 år. Efter 65 år svarer børnepensionen til 20 pct. af den alderspension, du selv kan modtage. Børnepensionen udbetales frem til barnet fylder 24 år.

 

Kronedækning

Vælger du en børnepension på et specifik beløb, oprettes pensionen, som en ’kronedækning’. En kronedækning kan betyde, at de øvrige pensioner i pensionsordningen bliver mindre.

 

Ved overgang til hvilende medlem ændres kronedækningen til en procentdækning. Læs mere om, hvordan kronedækning og procentdækning udbetales her.

 

Ønsker du at ændre på din børnepension eller tilvælge børnepension, er du velkommen til at kontakte os for rådgivning her. Som bidragsbetalende medlem kan du også anvende Min pension