Icon
IconVores pensioner og forsikringer 

Aldersforsikring

Sikrer dig fleksibilitet til at få udbetalt en sum penge. Du vælger selv, hvor stor en del af beløbet du ønsker til en start.

En aldersforsikring sikrer dig fleksibilitet til at få udbetalt en sum penge og er et godt supplement til den livsvarige alderspension. Aldersforsikringen kan udbetales over flere gange og det giver dig fleksibilitet, så du kan få udbetalt beløb, som passer til dit behov. I pensionskassen er den mindste udbetaling 50.000 kr. og højst én gang pr. kalenderår.

Ønsker du en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, har du mulighed for at vælge delpensionering, fx at få den livsvarig pension udbetalt og vente med aldersforsikringen eller omvendt.

Ønsker du at indbetale engangsbeløb, kan du læse mere her. 

Herunder finder du relevante spørgsmål og svar.

Min pension kan du se, hvilke pensionsprodukter du har i pensionskassen. Her kan du også se, hvornår de kan udbetales og få en prognose på pensionen ved forskellige pensionsaldre. Er du bidragsbetalende, er det i pensionsprognosen forudsat, at indbetalingen fortsætter frem til de forskellige pensionsaldre.

 

Du finder Forudsætningsbilag for P+ her, P+, tidligere JØP her og P+, tidligere DIP her

 

Har du pension i andre selskaber eller pengeinstitutter, kan du logge ind på Pensionsinfo. Når du har pensioner i flere selskaber, skal du være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at alle pensionerne kan udbetales ved samme pensionsalder. Normalt fremgår det af Pensionsinfo, hvornår de forskellige pensioner kan udbetales.

 

Du kan læse mere om, hvornår pensionen kan udbetales her.

Ved dødsfald bliver depotet på din aldersforsikring udbetalt til begunstigede. Det gælder både, hvis du dør i udbetalingsperioden og før udbetalingen, er startet.

 

Du kan læse mere om, hvem der modtager udbetalingen her.

Du kan læse om reglerne for indbetaling her.

Særlige regler for P+, tidligere JØP-medlemmer

 • Aldersopsparing i P+, tidligere JØP forrentes med depotrenten, som fastsættes en gang om året. Du finder flere oplysninger om depotrente her.

 

Særlige regler for P+ og P+ tidligere DIP-medlemmer

 • Har du aldersforsikring på P+ Regulativ 2019 eller P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4 men ikke taget stilling til, hvilken investeringspulje du ønsker, vil du automatisk blive tildelt investeringspuljen P+ Balance. Du kan vælge medlem 3 investeringspuljer. Du kan læse om aktiverne i puljerne her og puljeafkast her.

   
  Ønsker du at ændre investeringspulje, skal det meddeles skriftligt. Det kan du gøre her. Der er ingen omkostninger forbundet med at skifte investeringspulje. Modtager vi dit ønske om ændring senest den 15. i måneden, træder ændringen i kraft den 1. i måneden efter, ellers den 1. i den efterfølgende måneden.


  Når vi har noteret din ændring af investeringspulje, modtager du en kvittering. Det er din dokumentation for, at vil har registreret dit valg korrekt og rettidigt. Du bør tjekke, at registreringen stemmer med dit valg og kontakte os, hvis der er uoverensstemmelser.


  Modtager du ikke et bekræftelse, bedes du kontakte os, da det kan betyde, at vi ikke har modtaget dit ønske om omvalg. Hvis vi modtager vores kvittering på ændring retur, vil dit nye omvalg ikke blive gennemført, og du fortsætter med at have den hidtidige investeringspulje.

   

Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri. Ved dødsfald betales der ikke boafgift, når udbetaling sker til ægtefælle eller registreret samlever. Hvis udbetalingen sker til børn og/eller samlever gennem mere end to år, udgør boafgiften 15 pct. Til alle andre er boafgiften 36,25 pct. (boafgift og tillægsboafgift).

Du kan tidligst få den udbetalt, når du har nået din pensionsudbetalingsalder, og den skal senest være udbetalt 20 år efter. Aldersforsikringen kan udbetales over flere gange og det giver dig en fleksibilitet i planlægningen af din pensionstilværelse.

Vi har samlet en række informationer som er relevante, når du skal i gang med at planlægge dit liv som fuld eller delvis pensionist. Læs mere her.

Du finder reglerne for din pensionsordning i regulativet, som du finder her.

 

Er du i tvivl om regulativet for din pensionsordning, kan du logge på Min pension på vores hjemmeside.

Du skal kontakte os, ca. to måneder før du ønsker at gå på pension og begynde udbetalingen af din pensionsopsparing.

 

Du kan søge om udbetaling via en blanket her eller kontakte os