IconVores omkostninger 

Omkostninger

I P+ får du nogle af branchens laveste omkostninger. Det betyder flere penge til din pension.

I P+ har du nogle af de laveste omkostninger i branchen. Det betyder, at en større del af dine indbetalinger går til at få din opsparing til at vokse.

Omkostningerne består af administrationsomkostninger og investeringsomkostninger.

Administrationsomkostninger
Et typisk medlem betaler 420 kr. om året (2023) for at få administreret sin pension i P+. Det placerer P+ blandt de allerbilligste sammenlignet med branchen.

Investeringsomkostninger
Et typisk medlem af P+ med en opsparing på 1.000.000 kr. betaler i alt hhv. 7.116 kr. eller 6.945 kr. i investeringsomkostninger om året (2023) alt efter, om man har P+ Livscyklus eller en pensionsordning med gennemsnitsrente. Det placerer P+ blandt de allerbilligste i branchen. Investeringsomkostningerne dækker bl.a. over gebyrer til eksterne porteføljeforvaltere, transaktionsomkostninger, når vi køber og sælger værdipapirer, og løn til medarbejderne i vores investeringsafdeling.

Samlede omkostninger (ÅOP og ÅOK)
Når du lægger dine administrations- og investeringsomkostninger sammen, får du de samlede omkostninger, som du har betalt i løbet af et år. Når et år er slut, bliver dine samlede omkostninger opgjort som to nøgletal:

  • Årlige Omkostninger i Kroner (ÅOK), der er det samlede beløb, du har betalt i omkostninger i det seneste kalenderår.
  • Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP), der er ÅOK delt med den værdi, din opsparing havde ved udgangen af året.

Se dine omkostninger på Min pension
Et typisk medlem af P+ med en opsparing på 1.000.000 kr. har en ÅOP på hhv. 0,75% eller 0,74% (2023) alt efter, om man har P+ Livscyklus eller en pensionsordning med gennemsnitsrente. Også det er nogle af de laveste omkostninger i branchen.

Hvis du er medlem af P+, kan du se dine samlede omkostninger på Min pension. Du finder ÅOP og ÅOK i depotoversigten, som du finder under ”Dine dokumenter”.

Hvis du endnu ikke er medlem af P+, kan du prøve vores omkostningsberegner og få en indikation af, hvor meget du kan spare ved at flytte din opsparing til P+.

Metodebeskrivelse og omkostningsregnskab for hele P+
Vores omkostninger er opgjort efter pensionsbranchens fælles standarder, der er fastlagt af brancheorganisationen F&P.

Fra 2022 er F&P’s metodebeskrivelse blevet ændret, så alle selskaber fra i år skal bruge den samme, nye standard. Dermed er det fra i år blevet nemmere at sammenligne omkostninger på tværs af selskaber.

Omvendt betyder den nye standard, at man ikke længere kan sammenligne omkostningsniveauet direkte med tidligere år, fordi beregningsmetoden er blevet ændret. Investeringsomkostningerne bliver nemlig højere efter den nye metode end efter den gamle. Her skal man dog huske, at der alene er tale om en ny beregningsmetode, og at de faktiske udgifter er på niveau med tidligere.

Du kan finde en overordnet beskrivelse af, hvordan de årlige omkostninger er opgjort for alle medlemmer af P+ i vores omkostningsregnskab, som du finder her.